Powołując się na koordynatora rządu ds. sytuacji kryzysowych, szwedzki dziennik "Dagens Nyheter" pisze, że nawet jeśli dostępne będą szczepionki, to i tak walka z wirusem będzie trwała jeszcze wiele miesięcy.

Szwedzki rząd ma plany walki z pandemią do wiosny 2022. Władze biorą pod uwagę możliwość wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym kwarantanny, w celu wygaszania regionalnych ognisk epidemii.

Szwecja rozważa również wprowadzenie ustawy pandemicznej, która mogłaby zostać uchwalona najpóźniej latem 2021 roku. Pozwoliłoby to wymusić zamknięcie w razie potrzeby restauracji czy sklepów.

"Dagens Nyheter" przedstawił raport, który wymienia możliwe skutki wybuchu kolejnej fali pandemii. Wymieniono wśród nich zwiększone ryzyko bankructw, rosnące bezrobocie oraz wzrost nierówności społecznych.

Sytuacja ta mogłaby doprowadzić do osłabienia zdolności obronnych Szwecji i do powstania "luk w systemie bezpieczeństwa, które mogłyby wykorzystać obce mocarstwa".