UNICEF alarmuje, że - w liczbach bezwzględnych - liczba dzieci żyjących w ubóstwie wzrosła o 150 mln. Dzieci te nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji, żywności, ochrony zdrowia, urządzeń sanitarnych, wody lub ich warunki mieszkaniowe są ciężkie.

Łącznie na Ziemi w ubóstwie żyje blisko 1,2 mld dzieci - szacuje UNICEF. 

Raport opiera się o dane z ok. 80 państw świata.

- Ta pandemia już doprowadziła do najpoważniejszej sytuacji kryzysowej jeśli chodzi o edukację w historii, a zwiększająca się skala ubóstwa sprawi, że znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji dzieciom i ich rodzinom będzie trudno odrobić straty w tym zakresie - mówi Inger Ashing, kierująca pracami organizacji Save the Children.

- Dzieci, które straciły dostęp do edukacji, są bardziej narażone do tego, że zostaną zmuszone do pracy lub wczesnego małżeństwa i uwięzione w kręgu ubóstwa na lata. Nie możemy pozwolić, by całe pokolenie dzieci zostało ofiarą tej pandemii - dodała Ashing.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała poważny kryzys gospodarczy, co jest widoczne przede wszystkim w danych z II kwartału 2020 roku, gdy w większości państw świata doszło do zamrożenia gospodarki. W Indiach, zamieszkiwanych przez 1,3 mld osób, w II kwartale 2020 r. PKB zmniejszyło się aż o 23,9 proc.