Jak dotąd w Meksyku potwierdzono 76430 zgonów z powodu COVID-19 - tylko w USA, Brazylii i Indiach liczba ofiar koronawirusa SARS-CoV-2 jest wyższa.

- Kiedy poznamy ostateczne dane na temat zgonów na COVID-19? Z pewnością w ciągu kilku lat po pierwszym roku pandemii - powiedział Lopez-Gatell dodając, że sporządzenie takich danych będzie spoczywało na meksykańskim instytucie statystycznym.

Władze Meksyku wielokrotnie przyznawały, że zarówno liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych testami w kraju, jak i liczba zgonów na COVID-19 są niedoszacowane. Potwierdzone zgony na COVID-19 dotyczą w praktyce jedynie osób, które zmarły w szpitalach.

Ponadto - jak pisze Reuters - w Meksyku przeprowadza się stosunkowo niewiele testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (ok. 70 na milion mieszkańców).

W niektórych częściach kraju, m.in. w stolicy, Mexico City, władze zaczęły prowadzić własne szacunki dotyczące liczby ofiar COVID-19 ustalając ją na podstawie wzrostu liczby zgonów w danym okresie w porównaniu ze średnią z lat ubiegłych.

Jak pisze Reuters analizy takie wykazały, że liczba ofiar COVID-19 może być w Meksyku co najmniej dwukrotnie wyższa niż wynika z oficjalnych danych.