1 listopada weszły w życie przepisy dotyczące odbywania specjalizacji przez lekarzy rezydentów. Zgodnie z rozporządzeniem w czasie stanu epidemii wojewodowie mogą kierować lekarzy na szkolenia specjalizacyjne do placówek, gdzie brakuje personelu. Jednocześnie ten sam przepis stanowi, że preferencje lekarzy, które wpisali oni we wnioskach o rozpoczęcie specjalizacji, będą pomijane. Nowe przepisy budzą w środowisku lekarskim szeroki sprzeciw. – To rozporządzenie jest przede wszystkim niezgodne z samą konstytucją. Co więcej, ustawa o przeciwdziałaniu epidemii mówi o oddelegowywaniu do pracy na okres do trzech miesięcy; w rozporządzeniu mamy do czynienia z oddelegowaniem na pięć lat – podkreśla dr Łukasz, przyszły rezydent pediatrii.

Zdaniem dr. Michała Bulsy, przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, nowe rozporządzenie jest sposobem na obejście przepisów zabraniających kierowania do walki z Covid-19 m.in. matek małych dzieci czy osób z chorobami przewlekłymi. – Przepis umożliwia kierowanie lekarzy do akredytowanych jednostek z pominięciem ich sytuacji zdrowotnej czy osobistej – zauważa dr Bulsa. Jego zdaniem resort zdrowia chce także zaoszczędzić na dodatkowej zapłacie za walkę z nowym koronawirusem. – Lekarzowi kierowanemu do pracy przy walce z pandemią przysługuje dodatek. Skierowanie do odbywania specjalizacji wyklucza tę możliwość – podkreśla.

W komunikacie dotyczącym rozporządzenia znalazł się dopisek o tym, że planowane jest wprowadzenie przepisów, umożliwiających zmianę jednostki przed upływem roku. – Zmiana miejsca rezydentury odbywa się rzadko, a procedura jest skomplikowana. Zapewnienia o wprowadzeniu przepisów w tym zakresie to mrzonki – mówi Łukasz, przyszły rezydent pediatrii.

Przeciwko rozwiązaniu wypowiedziało się prezydium NRL oraz okręgowe izby lekarskie.

Prezydium NRL zaopiniowało projekt rozporządzenia już 29 października: – Dzień później ministerstwo otrzymało nasze stanowisko, w którym sprzeciwiliśmy się wprowadzeniu tych przepisów. Nasz głos został jednak zignorowany – mówi dr Bulsa.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze pytanie kiedy pojawią się przepisy, które umożliwią rezydentom zmianę jednostki przed upływem roku, informuje, że: „Zgodnie z obecnym stanem prawnym, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, może zmienić miejsce jego odbywania dopiero po roku od rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. Planujemy wprowadzić wyjątek w tym zakresie, właśnie dla lekarzy, którzy w związku z epidemią zostaną skierowani niezgodnie z ich preferencjami. Po unormowaniu się sytuacji kadrowej w jednostkach, do których zostali skierowani lekarze, lekarze ci będą mogli zawnioskować do wojewody o przeniesieni do innej jednostki i jeżeli w jednostce tej będą wolne miejsca, zostaną do niej przeniesieni. Planuje się, że rozwiązanie to zostanie wprowadzone do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w ciągu najbliższych miesięcy” – czytamy w odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto MZ zapewnia, że kierując lekarzy na rezydenturę zgodnie z nowymi przepisami wojewodowie będą uwzględniali ich miejsce zamieszkania: „Wojewoda przy kierowaniu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostek szczególnie potrzebujących wsparcia kadrowego, bierze pod uwagę miejsce zamieszkania danego lekarza, tak, aby dojazd był dla niego możliwie najmniej uciążliwy”.

Jednocześnie MZ nie określa dokładnej liczby lekarzy, których będą dotyczyły nowe przepisy i zapowiada, że takie informacje pojawią się w grudniu. „Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić ilu lekarzy zostanie skierowanych niegodnie z ich preferencjami w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących kierowania w czasie epidemii, dane te będą znane w grudniu” – zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

współpraca Karolina Kowalska