Gwałtowny wzrost przypadków kiły u niemowląt w Kanadzie

Liczba dzieci urodzonych z kiłą w Kanadzie rośnie w znacznie szybszym tempie niż odnotowano w Stanach Zjednoczonych czy Europie.

Publikacja: 31.03.2023 19:33

W ciągu 5 lat nastąpił 13-krotny wzrost liczby przypadków

W ciągu 5 lat nastąpił 13-krotny wzrost liczby przypadków

Foto: Stock Adobe

Eksperci ds. zdrowia publicznego stwierdzili, że wzrost ten jest spowodowany zwiększonym użyciem metamfetaminy i brakiem dostępu do publicznego systemu opieki zdrowotnej dla rdzennych mieszkańców.

Podczas gdy kiła odrodziła się na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat, Kanada jest wyjątkiem wśród bogatych narodów pod względem tempa wzrostu:  według Health Canada w ciągu 5 lat nastąpił 13-krotny wzrost liczby przypadków.

Częstość występowania dzieci urodzonych z kiłą osiągnęła 26 na 100 000 żywych urodzeń w 2021 roku, ostatnim w pełni zbadanym roku, w porównaniu z 2 w 2017 roku, zgodnie z danymi Health Canada.

Wśród bogatych państw G7, dla których dostępne są dane, tylko Stany Zjednoczone miały wyższą częstość występowania kiły wrodzonej: 74 na 100 000 żywych urodzeń w 2021 roku, trzykrotnie więcej niż w 2017 roku, według wstępnych danych z amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Dzieci z kiłą wrodzoną są bardziej narażone na niską masę urodzeniową, wady kości i trudności sensoryczne, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Organizacja podaje też, że kiła ciężarnej jest drugą wiodącą przyczyną martwych urodzeń na świecie.

Kile wrodzonej łatwo zapobiec, jeśli przyszła matka ma w czasie ciąży dostęp do penicyliny.

Bardziej narażeni na zakażenie kiłą poprzez niebezpieczny seks i przekazanie go swoim dzieciom są ludzie doświadczający ubóstwa, bezdomności i zażywający narkotyki, a także ci z niewystarczającym dostępem do systemu opieki zdrowotnej

W omawianej Kanadzie gwałtowny wzrost przypadków noworodków z kiłą wrodzoną dotyczy przede wszystkim rdzennej ludności. Według Health Canada, jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest zwiększenie dostępności do służby zdrowia i uświadamianie rdzennej ludności.

Prowincje, w których problem jest największy  - Manitoba, Saskatchewan i Alberta - rozpoczęły  kampanię uświadamiającą, zachęcającą ludzi do uprawiania bezpiecznego seksu i poddania się testom.

Badacze i klinicyści zajmujący się zdrowiem publicznym stwierdzili, że wskaźniki kiły wrodzonej zaczęły rosnąć przed pandemią i pogorszyły się, gdy agencje zdrowia publicznego skierowały zasoby na testy na COVID-19 i inne środki zdrowotne związane z pandemią.

Diagnostyka i terapie
Pierwszy pacjent w Polsce oficjalnie chory przez smog
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Diagnostyka i terapie
Biotechnologia kluczem do rozwoju
Diagnostyka i terapie
Po 1 lipca do psychologa nadal bez skierowania
Diagnostyka i terapie
Anna Saładonis, pacjentka: Pomyślałam, że jestem następna
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Materiał partnera
W jaki sposób badać oczy i powstrzymywać rozwój schorzeń
Diagnostyka i terapie
By wzrok był cały czas ostry