Wyniki badania potwierdzają dotychczasowe ustalenia - zaktualizowana rekomendacja Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) ws. szczepionki AstraZeneca wymienia rzadkie rodzaje zakrzepów jako "bardzo rzadki" efekt uboczny stosowania szczepionki. EMA podkreśla, że zysk wynikający z podania szczepionki AstraZeneca nadal przewyższa ryzyko związane ze stosowaniem tej szczepionki.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące 280 tysięcy osób w wieku 18-65 lat, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca w Danii i Norwegii w lutym i marcu.

Z rejestrów medycznych prowadzonych w obu krajach badacze pozyskali informacje o atakach serca, udarach, zakrzepach żył głębokich i krwotokach u osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneca, które wystąpiły w ciągu 28 dni od momentu podania im pierwszej dawki szczepionki.

Dane te porównano z częstotliwością występowania tych schorzeń w całej populacji.

Jak się okazało zakrzepy w żyłach wykryto u 59 zaszczepionych - podczas gdy, biorąc pod uwagę częstotliwość ich występowania w całej populacji, powinno ich być w liczącej tyle osób grupie ok. 30.

Oznacza to 11 "nadliczbowych" incydentów zakrzepowo-zatorowych na 100 tysięcy szczepień.

"Bezwzględne ryzyko wystąpienia żylnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych było jednak niewielkie" - zaznaczają jednocześnie badacze dodając, że ich ustalenia należy rozpatrywać z perspektywy zysków, jakie przynosi podanie szczepionki chroniącej przed COVID-19.

Badacze podkreślają, że wyniki ich badań są "uspokajające".

Autorzy badania nie byli w stanie ustalić jaka grupa jest najbardziej narażona na pojawienie się zakrzepów po zaszczepieniu szczepionką AstraZeneca.

"Bezwzględne ryzyko opisane w tym badaniu jest niewielkie w porównaniu do dowiedzionych korzyści ze szczepień przeciwko COVID-19 i globalnym częstym występowaniu poważnych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2" - podsumowują badacze.