Członkini RPP Iwona Duda: Nie widzę szans na obniżki stóp procentowych w tym roku

Trudno znaleźć przestrzeń do obniżek stóp procentowych w 2024 roku, a start dyskusji o cięciach stóp mógłby nastąpić najwcześniej na koniec tego roku, oceniła członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Iwona Duda w rozmowie z ISBnews.

Publikacja: 27.03.2024 12:59

Członkini Rady Polityki Pieniężnej Iwona Duda

Członkini Rady Polityki Pieniężnej Iwona Duda

Foto: PAP, Leszek Szymański

Według niej, należy bardzo ostrożnie podchodzić do ewentualnego ruchu na stopach procentowych w dół w tym roku, w warunkach dużej niepewności krajowej i geopolitycznej, która może zagrażać obecnemu sprowadzaniu inflacji do celu w sposób trwały. Członkini Rady wykluczyła podwyżki stóp z obecnych - jej zdaniem - restrykcyjnych poziomów.

Według jej szacunków, inflacja konsumencka może wynieść ok. 2% r/r w marcu wobec 2,8% r/r w lutym.

Stopy procentowe w Polsce są na wysokim poziomie

"Musimy pamiętać, że obecne stopy procentowe w Polsce są utrzymywane na dość wysokim poziomie. Niemniej jednak, w mojej ocenie, on jest niezbędny do trwałego sprowadzenia inflacji do średniookresowego celu, który - przypomnę - wynosi 2,5% r/r wraz z +/- 1 pkt proc. Ostatni odczyt wskaźnika CPI z lutego wyniósł 2,8% r/r, więc inflacja znalazła się w celu inflacyjnym. Przewidywania co do wysokości tego wskaźnika w marcu są jeszcze lepsze. Moim zdaniem, możemy spodziewać się inflacji konsumenckiej na poziomie nawet ok. 2% r/r. Spadkowi inflacji sprzyja wygasanie skutków silnego szoku podażowego, efekty dotychczasowego zacieśniania polityki monetarnej, niska inflacja w otoczeniu polskiej gospodarki i aprecjacja kursu walutowego" - powiedziała Duda w rozmowie z ISBnews.

Czytaj więcej

Ludwik Kotecki z RPP: Inflacja może wzrosnąć już w kwietniu-czerwcu

"Inflacja cały czas jest w trendzie spadkowym i spada bardzo szybko. Od szczytu w lutym poprzedniego roku obniżyła się o ponad 15,5 pkt proc. Ale trzeba się liczyć z jej wzrostem w drugim półroczu. Także kolejne spadki inflacji nie będą już tak spektakularne, jak w zeszłym roku. Inflacja będzie spadała wolniej, uporczywość inflacji jest widoczna, więc tym bardziej trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do zmian w polityce monetarnej. W chwili obecnej nie widzę przestrzeni do obniżek stóp procentowych w tym roku. Dalsze decyzje będą zależeć od tego, jakie dane dotyczące perspektyw dla inflacji oraz aktywności gospodarczej będą napływały z gospodarki" - dodała.

Jeszcze nie czas na luzowanie polityki pieniężnej

Określenie momentu luzowania polityki pieniężnej w przyszłym roku jest - zdaniem członkini RPP - wysoce przedwczesne.

"Nad realnym poziomem obniżki stóp procentowych możemy zastanawiać się w 2025 roku, choć nie wykluczam, że sama dyskusja mogłaby nastąpić pod koniec tego roku" - powiedziała Duda.

Czynniki wewnętrzne stwarzają - zdaniem członkini Rady - skumulowane ryzyko dla inflacji. Skala i tempo wycofywania tarcz antyinflacyjnych, luźna polityka fiskalna oraz siła odbicia strony popytowej w kraju stwarzają sytuację mało klarownej średniookresowej perspektywy osiągnięcia celu inflacyjnego. Podkreśliła, że rynek pracy z podwyższoną presją płacową i kształtowanie się dynamiki konsumpcji prywatnej, które mogą być inflacjogenne, są tymi czynnikami ryzyka, który należy wnikliwie obserwować.

Wskazała także, że "należy obserwować, na ile poprawiające się nastroje konsumentów zostaną odzwierciedlone w popycie gospodarstw domowych".

"W badaniu marcowym konsumenci lepiej oceniają swoją obecną sytuację finansową i możliwość dokonywania ważnych zakupów, lepsza jest też ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwość przyszłego oszczędzania pieniędzy" - powiedziała.

Uporczywość inflacji bazowej sprawia, że walka z inflacją będzie trudniejsza

"Nie wiadomo, w jakim stopniu odbije konsumpcja prywatna. Z jednej strony, oczywiście, jest to oczekiwane pozytywne zjawisko, gdyż odbudowa popytu ma być tym głównym motorem napędzającym wzrost PKB w 2024 roku, ale z drugiej strony, nie wiemy, na ile silny będzie to wzrost i czy nie wygeneruje presji inflacyjnej" - podkreśliła członkini RPP.

Jej zdaniem, uporczywość inflacji bazowej sprawia, że walka z inflacją będzie trudniejsza. Widoczny jest spadek cen dla poszczególnych komponentów inflacji bazowej, spadają też wszystkie jej miary, jednak wciąż jest dość wysoka.

"W mojej ocenie, ostatnie odczyty inflacji bazowej należy odbierać pozytywnie, choć nie spada ona tak szybko, jak Rada by oczekiwała. Ostatni, lutowy odczyt inflacji bazowej wyniósł 5,4% r/r i oznacza, że inflacja bazowa dalej systematycznie obniża się" - oceniła Duda.

Członkini Rady widzi dobre perspektywy dla wzrostu gospodarczego w tym roku, który przyspieszy dzięki konsumpcji prywatnej i pozytywnemu wkładowi inwestycji.

"Motorem wzrostu PKB, który jest całkiem solidny i zgodnie z projekcją wyniesie ok. 3,5%, będzie konsumpcja prywatna, ale drugim silnikiem mają być inwestycje - zobaczymy jak rozwinie się dynamika inwestycji. Perspektywicznie sytuacja w polskiej gospodarce w bieżącym roku rysuje się całkiem dobrze" - podsumowała Duda.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak w październiku 2023 r. obniżyła je o 25 pb.

Dane gospodarcze
EBC nadal gotowy do cięcia stóp w czerwcu. „Mamy teraz trend dezinflacyjny”
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Dane gospodarcze
Inflacja w USA wyższa niż oczekiwano. Nie będzie cięć stóp w czerwcu?
Dane gospodarcze
Agencja Fitch obcięła perspektywę ratingu Chin do negatywnej
Dane gospodarcze
Inflacja na Ukrainie hamuje. Jest najniższa od czterech lat
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Dane gospodarcze
Inflacja poniżej oczekiwań, ale wciąż zbyt wysoka