Najnowsze dane GUS: Taniec płac i inflacji

Większość przedsiębiorców spodziewa się, że ceny usług i surowców, z których korzystają, będą rosły w najbliższym roku. Dla kondycji finansowej firm wciąż, ich zdaniem, duże znaczenie mieć będą ceny energii i paliw oraz koszty zatrudnienia.

Publikacja: 24.01.2024 18:30

Większość przedsiębiorców spodziewa się, że ceny usług i surowców, z których korzystają, będą rosły

Większość przedsiębiorców spodziewa się, że ceny usług i surowców, z których korzystają, będą rosły w najbliższym roku

Foto: Adobe Stock

Główny Urząd Statystyczny podał dane o tym, jak wyglądało przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w branżach w grudniu i w zeszłym roku w sektorze przedsiębiorstw – a więc w firmach, w których pracuje od 10 osób. W połowie było nieznacznie wyższe lub takie samo jak rok wcześniej. GUS co miesiąc analizuje czterdzieści działów gospodarki. Jednak, jeśli porówna się zatrudnienie z ostatniego miesiąca 2023 r. i 2022 r., to tyle samo lub nieznacznie więcej osób pracowało w jeszcze mniejszej liczbie branż, bo w szesnastu.

Czytaj więcej

Słabnie optymizm pracowników, chociaż większość liczy na podwyżki

Przeciętnie w zeszłym roku najbardziej zatrudnienie wzrosło w turystyce – o 5,8 proc. (zakwaterowanie i gastronomia) oraz w dziale: informacja i komunikacja – o 5,9 proc. Tu mieszczą się firmy IT, wydawnictwa czy firmy telekomunikacyjne. Powyżej dwóch procent pracowało więcej osób w: firmach sprzedających i naprawiających samochody, logistyce i transporcie, motoryzacji, firmach specjalizujących się w produkcji wyrobów elektronicznych oraz w farmacji.

Najbardziej zaś zmniejszyło się zatrudnienie w wodociągach (ponad 12 proc.) oraz w branży meblarskiej i tekstylnej – o 7 proc.

Podwyżki dostają zadyszki inflacyjnej

I choć w grudniu płace w sektorze przekroczyły przeciętnie 8 tys. zł brutto, to w całym roku wyniosły 7,4 tys. zł i było to o prawie 12 proc. więcej niż przeciętnie w 2022 r. Te dane oznaczają, że przeciętnie płace powinny zachować swoją realną wartość, bo nominalne podwyżki były nieznacznie wyższe niż inflacja. Ta przez 12 miesięcy wzrosła o 11,4 proc. w porównaniu do wzrostu cen z poprzednich dwunastu miesięcy 2022 r.

W szesnastu branżach zarobki realnie wzrosły po podwyżkach w 2023 r (zeszłym). Realne podwyżki nie są wysokie, co najwyżej kilkuprocentowe. Płace w zeszłym roku wzrosły nominalnie, bowiem od 17,3 proc. w górnictwie, czy 15,4 proc. w administrowaniu i działalności wspierającej, do 11,7 proc. nominalnego wzrostu w firmach produkujących artykuły spożywcze. Utrzymały wartość w: transporcie, logistyce, turystyce, handlu, części firm budowlanych, motoryzacji, firmach produkujących sprzęt transportowy, odzieżowych, tekstylnych i tytoniowych.

W pozostałych dwudziestu czterech analizowanych działach płace nominalnie wzrosły od 11,2 proc. w branży meblarskiej do 0,1 w firmach budowlanych – mieszkaniowych (wznoszących budynki).

Czytaj więcej

Solidny wzrost dochodów konsumentów musi znaleźć ujście

Inwestycje mogą nie przyspieszyć

GUS zadaje przedsiębiorcom dobrowolne pytania w ramach badania koniunktury. Na początku stycznia zapytano ich o plany inwestycyjne, dotyczące produkcji i sprzedaży oraz zatrudnienia. Co ciekawe, w tych trzech kwestiach większość przedsiębiorców odpowiedziała, że nie „ma zdania” czy inwestycje, zatrudnienie i sprzedaż będą rosły, czy będą ograniczane.

W przetwórstwie przemysłowym co piąta firma raczej spodziewa się ograniczeń w zatrudnieniu niż wzrostu (prawie 7 proc.). W innych branżach (budownictwie, transporcie, handlu czy turystyce) ograniczeń spodziewa się od 24 do 29 proc. przedsiębiorców. Nie zapytano ich jednak o zwolnienia pracowników tylko o ograniczenia ich liczby.

Co dziewiąty przedsiębiorca zajmujący się przetwórstwem przemysłowym spodziewa się wzrostu sprzedaży i produkcji (co siódmy – spadku). Znacznie mniej jest także prognozujących prosperity wśród firm handlowych, transportowych czy turystycznych (ok. 5 – 7 proc.) niż ograniczeń (co piąty – szósty ankietowany).

Równie niepewne są losy inwestycji. Przeciętnie sześciu na dziesięciu ankietowanych nie umiało wskazać ich poziomu, a większość pozostałych raczej przewiduje odłożenie inwestycji niż ich przyspieszenie w tym roku.

Główny Urząd Statystyczny podał dane o tym, jak wyglądało przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w branżach w grudniu i w zeszłym roku w sektorze przedsiębiorstw – a więc w firmach, w których pracuje od 10 osób. W połowie było nieznacznie wyższe lub takie samo jak rok wcześniej. GUS co miesiąc analizuje czterdzieści działów gospodarki. Jednak, jeśli porówna się zatrudnienie z ostatniego miesiąca 2023 r. i 2022 r., to tyle samo lub nieznacznie więcej osób pracowało w jeszcze mniejszej liczbie branż, bo w szesnastu.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
GUS: PKB bez niespodzianek
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Dane gospodarcze
Konsumenci ruszą do sklepów? Coraz wiekszy optymizm
Dane gospodarcze
Inflacja w marcu wyższa, niż sądzono. GUS podał nowe dane. Co drożeje najbardziej?
Dane gospodarcze
Wzrost gospodarczy Chin silniejszy od prognoz. Ale ożywienie pozostaje kruche
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Dane gospodarcze
EBC nadal gotowy do cięcia stóp w czerwcu. „Mamy teraz trend dezinflacyjny”