Przypomnijmy, że SNB w zeszłym miesiącu podniósł swoją stopę procentową po raz pierwszy od 15 lat, a przewodniczący Thomas Jordan powiedział wkrótce potem, że utrzymująca się presja inflacyjna oznacza, że prawdopodobnie konieczne będzie dalsze zaostrzenie monetarne.

Dane za czerwiec pokazały, że ceny konsumpcyjne w Szwajcarii wzrosły o 3,4 proc. rok do roku, po raz pierwszy od 2008 r. przekraczając barierę 3 proc.

Gazeta „Schweiz am Wochenende” powołując się na źródła w banku centralnym poinformowała, że we wrześniu SNB może ponieść stopy z obecnych -0,25 proc., do 0,25 proc. Zaznaczono jednak, że jeśli inflacja będzie dalej rosła, niewykluczony jest ruch w górę do 0,5 proc.

Czytaj więcej

Nie widać końca słabości złotego. Frank coraz bliżej 5 zł