PMI dla przemysłu eurolandu spadł z 54,6 pkt w maju do 52 pkt w czerwcu. Wskaźnik dla branży usługowej obniżył się z 56,1 pkt do 52,8 pkt. Nadal wskazują one na ekspansję aktywności w tych sektorach (mówią o niej odczyty PMI powyżej 50 pkt), ale była ona słabsza niż się spodziewano. Średnio prognozowano, że PMI dla przemysłu strefy euro wyniesie w czerwcu 53,8 pkt, a dla usług spadnie tylko do 55,5 pkt.

Gorsze od prognoz okazały się również odczyty sondaży PMI z dwóch największych gospodarek strefy euro: Francji i Niemiec. Indeks dla niemieckiego przemysłu spadł z 54,8 pkt do 52 pkt, podczas gdy spodziewano się, że wyniesie 53,9 pkt. Wskaźnik dla sektora usług w Niemczech zniżkował natomiast z 55 pkt do 52,4 pkt, a oczekiwano jego spadku do 54,5 pkt. Francuski przemysłowy PMI spadł z 54,6 pkt do 51 pkt, gdy prognozowano spadek do 53,8 pkt. Wskaźnik dla sektora usług zniżkował z 58,3 pkt do 54,4 pkt, podczas gdy oczekiwano spadku do 57,5 pkt.