To dane odpowiadające opublikowanemu przez GUS pod koniec sierpnia tzw. szybkiemu szacunkowi inflacji.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc. (w tym towarów – o 0,5 proc., przy wzroście cen usług – o 0,3 proc.). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 0,6 proc., wobec spadku w lipcu o 1,1 proc - PAP), odzieży i obuwia (o 2,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 0,6 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio po 0,13 pkt proc. i o 0,05 pkt proc." - napisał GUS.

GUS wskazał, że w kategorii żywność najbardziej potaniały warzywa (o 7,8 proc.) i owoce (o 3,2 proc.). Mniej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili także za makarony i produkty makaronowe (o 0,5 proc.) oraz ryż (o 0,2 proc.). Ceny pieczywa pozostały na poziomie notowanym w lipcu, ale za cukier płacono o 5,7 proc. więcej. Droższe niż w lipcu br. było też mięso (przeciętnie o 1 proc.), podrożały także ryby i owoce morza oraz mąka (po 0,4 proc.).

W sierpniu br. wzrosły również ceny artykułów w grupie „mleko, sery i jaja" (przeciętnie o 0,2). "Napoje bezalkoholowe w sierpniu br. podrożały przeciętnie o 0,2 proc. Więcej niż w lipcu br. płacono za soki owocowe (o 1,3 proc.), kakao i czekoladę w proszku (o 0,3 proc.), a także wody mineralne lub źródlane oraz herbatę (po 0,2 proc.). Nieznacznie wzrosły również ceny soków warzywnych i owocowo-warzywnych (o 0,1 proc.). Ceny kawy pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem. W sierpniu br. napoje alkoholowe potaniały o 0,1 proc." - poinformował GUS.

Natomiast ceny wyrobów tytoniowych wzrosły wobec lipca o 0,2 proc.

"W sierpniu br., w związku z dalszą wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 3,1 proc., a odzieży – o 2,4 proc." - wskazano.

Zgodnie z komunikatem GUS ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w lipcu br. Nie zaobserwowano zmian w opłatach za użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Nie zmieniły się także przeciętnie ceny dotyczące towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

W sierpniu br. wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2 proc.). Więcej należało zapłacić za wyroby farmaceutyczne oraz usługi lekarskie (po 0,2 proc.). Droższe niż przed miesiącem były również usługi stomatologiczne, urządzenia i sprzęt terapeutyczny, a także usługi szpitalne i sanatoryjne (po 0,1 proc.).

GUS podał ponadto, że ceny w zakresie transportu były niższe niż w lipcu br. o 0,6 proc., głównie w wyniku obniżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 1,4 proc., w tym benzyny – o 2,3 proc., oleju napędowego – o 2,2 proc., przy wzroście cen gazu ciekłego – o 8,6 proc.). Mniej niż w poprzednim miesiącu płacono również za samochody osobowe (o 0,9 proc.). Odnotowano natomiast wzrost opłat za usługi transportowe (o 2,4 proc.).

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

"Opłaty związane z łącznością podwyższono w sierpniu br. o 0,1 proc. (...). Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą były wyższe niż w lipcu br. o 0,2 proc. Wzrosły ceny w zakresie turystyki zorganizowanej (przeciętnie o 1 proc., w tym za granicą – o 2 proc., przy spadku cen turystyki zorganizowanej w kraju – o 0,3 proc.). Konsumenci więcej niż w poprzednim miesiącu płacili również za książki (o 0,9 proc.) oraz usługi związane z kulturą (o 0,1 proc.)" - napisano.

Według urzędu statystycznego gazety i czasopisma potaniały o 3,3 proc., artykuły ogrodnicze dla domu i ogrodu przydomowego oraz artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie o 0,3 proc., a sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny o 0,2 proc.

"W sierpniu br. opłaty związane z edukacją były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,1 proc. W tej samej skali wzrosły ceny w restauracjach i hotelach" - dodano.

"Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,8 proc. (w tym towary potaniały o 1,4 proc., przy wzroście cen usług – o 0,6 proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 6,9 proc.), niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 0,7 proc.), a także rekreacji i kultury (o 2,3 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,62 pkt proc., 0,26 pkt proc., 0,19 pkt proc. i 0,16 pkt proc." - wyjaśnił ponadto GUS.

Zaznaczono, że wzrost cen żywności (o 1,4 proc.) podniósł wskaźnik inflacji o 0,30 pkt proc.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi w lipcu ceny spadły w ujęciu rocznym o 0,9 proc., a w porównaniu z czerwcem były niższe o 0,3 proc.