Z badania agencji Inquiry wynika, że ponad połowa ankietowanych wybiera tańsze produkty niż dotychczas lub robi zakupy w tańszych sklepach, a spora część rezygnuje z niektórych usług oraz dóbr uznawanych za luksusowe. W zestawieniu z analogicznym badaniem z 2019 r., kiedy na rynku również mieliśmy do czynienia z inflacją, tym razem podwyżki cen są dla Polaków wyraźnie bardziej odczuwalne. Największy wzrost cen respondenci odnotowali w przypadku takich produktów, jak pieczywo oraz mięso i wędliny. 80 proc. wskazuje na znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu, a także usług komunalnych. W efekcie 36 proc. przyznaje, że muszą rezygnować z przyjemności, a 33 proc. oszczędza na wszystkim, szczególnie często deklarują to seniorzy.

Dotkliwy wzrost cen większość ankietowanych wiąże z wyższymi cenami paliw i energii. W następnej kolejności wskazują na związek z kosztami transportu, rosnącymi podatkami, utrzymaniem programów społecznych takich jak 500+ oraz ogólną sytuacją międzynarodową. Niemal wszyscy ankietowani spodziewają się, że w najbliższym czasie ceny zarówno produktów spożywczych, jak i innych produktów oraz usług będą dalej rosnąć.

Czytaj więcej

Rekordowa inflacja w listopadzie. GUS podał dane

Pesymistyczne postawy widoczne są także w ocenie planowanego na styczeń podniesienia płacy minimalnej do kwoty wysokości 3010 złotych brutto. Prawie połowa badanych (szczególnie kobiety) obawia się, że doprowadzi to do hiperinflacji, 44 proc. spodziewa się upadku wielu małych przedsiębiorstw, a 40 proc. – wzrostu „szarej strefy”. Co ciekawe Polacy rzadko wskazują na ewentualne pozytywne efekty, które przyniesie wyższa płaca minimalna. Tylko co piąta osoba uznała, że przełoży się to na większe dochody budżetu państwa.

- Obserwujemy wyraźne pogorszenie nastrojów społecznych. Wzrost cen jest szczególnie mocno odczuwany w grupie osób mało zamożnych, które mogą mieć problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Szczególnie seniorzy zostali zmuszeni do radykalnego „zaciskania pasa” - mówi Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry.