Dane za trzeci kwartał będą już dużo gorsze, co ma związek ze ścisłymi lockdownami, jakie obowiązywały w lipcu i w sierpniu m.in. w Sydney, Melbourne i Canberrze. Ekonomiści prognozują, że PKB może spaść w trzecim kwartale o 2-3 proc. kw./kw.

- Zakładając, że program szczepień będzie kontynuowany w obecnym tempie, jest prawdopodobne, że gospodarki wschodnich stanów Australii będą się otwierały w czwartym kwartale a to pozwoli gospodarce na odbicie. Ale przejście do covidowej „nowej normalności”, w której zakażenia będą wciąż pojawiały się w populacji, może oznaczać, że ludzie będą ostrożniejsi a ożywienie przeciągnie się – uważa Sarah Hunter, ekonomistka BIS Oxford Economics.