Choć najwięcej chętnych do założenia firmy jest w młodym pokoleniu Y, czyli osób w wieku 20 – 30 lat (38 proc.), to niemal równie duża jest grupa potencjalnych biznesmenów w pokoleniu X, czyli 30 – 40-latków.

To właśnie wśród X jest najwięcej (74 proc.) przekonanych, że mają odpowiednie kwalifikacje do rozpoczęcia biznesu. Mniej chęci ma na to pokolenie 45+. Za to w tej grupie jest najwięcej (21 proc.) osób gotowych do samozatrudnienia. Polacy są tu zresztą najbardziej elastyczni w Europie – prawie co piąty z nas uważa samozatrudnienie za bardzo atrakcyjny pomysł.