- Kraje członkowskie strefy euro zamierzają w przyszłym roku zaoszczędzić 88,7 mld euro, z czego najwięcej mają zaoszczędzić Hiszpanie (34,4 proc.), Włosi (13,5 proc.), Francuzi (13 proc.) oraz Niemcy (12,6 proc.) - mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku. - Szacujemy, że dynamika wzrostu gospodarczego w strefie euro będzie z tego powodu niższa o 1,4 pkt proc., z czego 1,2 pkt proc. będzie wynikało z cięć wydatków budżetowych związanych głównie ze zmniejszeniem konsumpcji rządowej, a 0,2 pkt proc. będzie wynikało z podniesienia podatków dochodowych i pośrednich.

Ekonomista zaznacza, że niższa dynamika eksportu spowolni nasz wzrost gospodarczy. Bank prognozuje, że dynamika PKB w Polsce w przyszłym roku wyniesie ok. 3,5 proc. wobec 3,2 proc. w tym roku.

Także Europejski Bank Centralny w swej najnowszej projekcji makroekonomicznej obniżył prognozy realnej dynamiki PKB w 2011 roku do 0,2 proc. - 2,2 proc. rok do roku z szacowanych wcześniej 0,5-2,5 proc. Uznał bowiem, że pakiety oszczędnościowe mogą negatywnie wpłynąć na kondycję gospodarki i niosą ze sobą ryzyko ponownego spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro. Jest ono związane przede wszystkim z kryzysem fiskalnym w strefie euro, w tym w szczególności w Grecji i Portugalii, który zmusił większość krajów członkowskich do ograniczania wydatków budżetowych i podnoszenia podatków.