MSZ oraz Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności opublikowały pełne dane dotyczące polsko – hiszpańskiej wymiany handlowej w 2015 r., podała Polsko-Hiszpańska Izba Handlowa. Szefowa izby Zuzanna Gołębiewska podkreśla, że zarówno w rankingu rynków eksportowych (1,9 proc. całego eksportu trafia do Polski), jak importowych (1,6 proc. całego importu z krajów UE).

W 2015 r. polsko – hiszpańska wymiana handlowa osiągnęła rekordową wartość wynoszącą prawie 8,5 mld euro" dodaje dyrektor biura PHIG. Obroty wzrosły o 14,1 proc. w stosunku do roku 2014. Tym samym Hiszpania zajmuje 7. miejsce wśród krajów UE pod względem wartości wymiany handlowej z Polską.

W 2015 r. polski eksport do Hiszpanii wyniósł 4,71 mld euro i był wyższy o 16,4 proc w porównaniu z rokiem 2014. Import towarów z Hiszpanii wzrósł o 11,4 proc. osiągając wartość 3,78 mld euro. W ramach rynków UE, Polska zajmuje 8 miejsce pod względem hiszpańskiego eksportu i importu. Rok 2015 r. zakończył się dodatnim saldem handlowym dla Polski (935 mln euro).

Co Polska sprzedała Hiszpanii? Maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny i ich części wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, pojazdy i jednostki pływające, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby z kauczuku, metale nieszlachetne i wyroby z nich, artykuły rolno-spożywcze (głównie mięso i nabiał) oraz meble i zabawki.

Z Hiszpanii kupiliśmy głównie: artykuły rolno-spożywcze (ryby i przetwory rybne, oliwa z oliwek, wino, cytrusy), wyroby przemysłu chemicznego, samoloty, jednostki pływające, urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz wyroby z metali nieszlachetnych.

Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest Unia Europejska, gdzie trafia aż 64.8 proc. eksportu (50.4 proc. do strefy euro). Największe rynki eksportowe dla hiszpańskiej gospodarki to kolejno: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja.