Przychody z podatków zwiększyły się we wrześniu o 23,1 proc. do 78,2 mld euro, wobec tego miesiąca z ubiegłego roku, gdy pandemia miała niszczycielski wpływ na gospodarkę. Po 9 miesiącach do kas rządu federalnego i władz regionalnych napłynęło 541 mld euro, o 9,1 proc. więcej - podał Reuter.

Odradzanie się gospodarki Niemiec po pandemii jest zdecydowane, choć ostatnie zatory w zaopatrzeniu i naciski inflacyjne skłoniły do obniżenia tegorocznych prognoz. Resort finansów wyjaśnił jednak, że te zjawiska będą przejściowe. „Duży portfel zamówień pozwala nam oczekiwać silnych impulsów od przemysłu i dzięki temu dużego generalnego wzrostu” - stwierdził w raporcie. MFW zakłada dla Niemiec skromne 3,1 proc. PKB. Resort przyznał, że ostatnio inflacja przyśpieszyła tempo - we wrześniu do 4,1 proc., do poziomu najwyższego od 28 lat - ale spodziewa się „znacząco bardziej umiarkowanych danych” w przyszłym roku.