Ministerstwa Finansów przygotowało dzisiaj ofertę wynoszącą od 6 do 9 mld zł. Wysoki popyt, inwestorzy zgłosili chęć zakupienia papierów o łącznej wartości blisko 20 mld mln zł, sprawił, że resort sprzedał więcej papierów niż pierwotnie planował.

- Środowy przetarg obligacji przyniósł rekordy popytu ze strony inwestorów krajowych, jak i zagranicznych oraz najniższe w historii rentowności - poinformował w komunikacie Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF. - Przetarg rozwiał wątpliwości co do oceny Polski przez inwestorów. Rekordowo wysoki popyt zarówno od krajowych, jak i zagranicznych inwestorów, rekordowa sprzedaż i najniższe w historii rentowności - informuje Marczak.

Cena minimalna dwuletnich papierów wyniosła 922,50 zł, a odpowiadająca jej rentowność: 3,285 proc. W przypadku pięciolatek cena wyniosła 1.014,60 zł, a odpowiadająca jej rentowność: 3,437 proc.

- Przyjęliśmy tylko po kilka pierwszych ofert z cenami wyższymi od rynkowych. Oferty były tak duże, że nie redukując ich sprzedaliśmy obligacje powyżej górnego przedziału podaży. Pomimo tego inwestorzy zgłosili dodatkowe zainteresowanie kupnem obligacji na przetargu uzupełniającym - napisał dyrektor departamentu w resorcie finansów.

Uzyskana dzisiaj rentowność jest lepsza od prognoz analityków. Eksperci Banku Pekao spodziewali się wycen w przedziale 3,32-3,34 proc. dla dwulatek oraz w okolicy 3,50% dla pięcioletnich papierów.