Krajowa farmacja powinna nabrać kolorów, gdy zostaną zrealizowane zapowiedzi ministra zdrowia, które padły podczas panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój".

Powstaje nowa agencja

Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zapowiedział powstanie nowej agencji badań medycznych podczas panelu.

– Musimy inwestować w obszar zaawansowanych technologii – mówił minister zdrowia i tłumaczył, że produkcja leków w Polsce jest jednym z ważnych składników bezpieczeństwa lekowego. – Gdy mamy w Polsce producentów, którzy wynajdują nowoczesne leki, rzadziej się zdarzają kryzysy i niedobory dostępności środków terapeutycznych – mówił min. Szumowski. – Mamy kapitał, potencjał, dobrych naukowców, wkrótce będziemy powoływać agencję badań medycznych, która będzie mogła implementować i badać w realnym świecie pomysły badaczy, a to stwarza dobrą atmosferę do inwestycji w Polsce – dodał minister.

Paneliści zwracali uwagę na to, że zmiana nazewnictwa z „kosztów ochrony zdrowia" na „inwestycje w ochronę zdrowia" pomaga w zmianie podejścia decydentów i w efekcie – wzrasta pula pieniędzy przekazywana na sektor zdrowotny. Dla gospodarki ważne są oba finansowe aspekty ochrony zdrowia, zarówno przywracanie zdrowia pacjentom, jak i impuls rozwojowy dla gospodarki.

 

Jak dobrze wspierać

Jednym z głównych punktów dyskusji była kwestia, jak zbudować system, w którym powstają innowacyjne rozwiązania. – Jako kraj wciąż za mało patentujemy w stosunku do innych krajów – mówiła Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalna Adamed. – W Irlandii zostały obniżone podatki, co pozwoliło na rozwój wysokich technologii. A u nas koszty podatków rosną, podobnie jak nakłady na ZUS. Myślę jednak, że przed branżą stoi dobra przyszłość, rozwija się współpraca nauki i biznesu, a także dialog z administracją. Dziękuję za komunikację ministerstw finansów, zdrowia i przedsiębiorczości z biznesem – mówiła szefowa nagrodzonej w Krynicy polskiej firmy farmaceutycznej.

W podobnym tonie wypowiedział się Reinier Schlatmann, CEO Philips na Europę Środkowo-Wschodnią, który podkreślał, że w obliczu wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem kluczowy jest szybki rozwój innowacji, a do tego niezbędna jest współpraca na wielu płaszczyznach. Konieczne jest wsparcie udzielone przez państwo, a także sprawny system wymiany informacji oraz zintegrowanie działań głównych resortów. – Współpraca ministra zdrowia, ministra finansów i ministra nauki ze światem akademickim i biznesu jest jedną z głównych dróg do wprowadzenia innowacji – powiedział Schlatmann.

Robert Rusak, prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych, przypomniał, że innowacje w ochronie zdrowia nie dotyczą wyłącznie farmacji, to całe spektrum urządzeń, które pozwalają na poprawę stanu zdrowia. – Jesteśmy w stanie dostarczyć stymulatory głębokich struktur mózgu, które pozwalają na powrót do samodzielnego funkcjonowania – mówił Rusak, który także chwalił powstanie agencji badań medycznych. – Pozwoli ona wykorzystać nasz potencjał, nie tylko uniwersytetów, ale także inżynierów – dodał.

Innowacje już są, potrzeba skali

Jednym z istotnych elementów tego systemu są oczywiście inwestycje zagraniczne, jednak przedstawiciele polskich firm podkreślali, że innowacje farmaceutyczne już w Polsce powstają. Małgorzata Adamkiewicz przypomniała, że podstawową trudnością badań klinicznych jest ich koszt oraz długi czas potrzebny na ich prowadzenie. – Moim marzeniem jest, by polska innowacyjna molekuła mogła być kiedyś zglobalizowana. My przeznaczyliśmy na to w ostatnich latach miliard zł. Myślę, że my, jako polski przemysł, staniemy na wysokości zadania – powiedziała dyr. Adamkiewicz.

Podobnie optymistycznie wypowiadał się przedstawiciel Selvity. – Jeszcze 12 lat temu, gdy odwiedzaliśmy firmy w Niemczech czy Francji, hasło innowacyjna farmacja w kontekście Polski było zaskoczeniem. Byliśmy krajem leków generycznych. Dziś możemy się chwalić naszymi projektami w skali globalnej – mówił Miłosz Gruca z zarządu spółki Selvita.

O konieczności prowadzenia dużej liczby badań mówił prezes spółki AstraZeneca, która rozwija nowe centrum badawcze w Warszawie.

– By Polska wyprodukowała jeden innowacyjny lek, musimy ich mieć w badaniach klinicznych dziesięć, to znaczy, że w badaniach przedklinicznych musi być tysiąc, a to znaczy, że musimy ich odkryć pięć tysięcy – podsumował minister.

 

Zdrowie cenne dla gospodarki