45,3 tys. euro rocznie wynosiły w 2016 r. średnie roczne zarobki w unijnej branży oprogramowania, która zatrudniała 3,6 mln osób. Łączny budżet na wynagrodzenia przekraczał tam wtedy 162 miliardów euro, co oznacza ponad 16 proc. wzrost w porównaniu z 2014 r- informuje najnowszy raport „The Growing 1 Trillion Euro Impact of Software", który opracowały Software.org i BSA Foundation.

- Pozytywny wpływ branży oprogramowania na gospodarkę w Europie stale rośnie. To pokazuje, że oprogramowanie to nie tylko skomplikowany kod, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy- twierdzi Victoria Espinel, prezes Software.org i szefowa organizacji BSA, które wspólnie przygotowały raport na temat znaczenia branży oprogramowania w Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że jej rola w gospodarce i na rynku pracy szybko rośnie – w 2016 r. w krajach Unii było już 12,7 mln miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio związanych z oprogramowaniem, o 10 proc. więcej niż dwa lata wcześniej.( W tym 3,6 mln miejsc pracy dotyczyło bezpośrednio programowania- co oznacza prawie 17 proc. wzrost w ciągu dwóch lat). W 10 proc. tempie zwiększał się w tym czasie całkowity związany z tą branżą wkład w unijną gospodarkę, który w 2016 sięgnął biliona euro, z czego 304 miliardy euro to wartość bezpośrednio dodana przez firmy software'owe.

To przede wszystkim zasługa największych unijnych potentatów usług oprogramowania; Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, które odpowiadały w 2016 r.za 63 proc. bezpośredniego wkładu branży do PKB Unii Europejskiej, przy czym Wielka Brytania jest europejskim liderem software wartym prawie 86 mld euro z zatrudnieniem sięgającym 700 tys. osób).

Najszybciej rosnącym rynkiem usług oprogramowania była jednak w tym czasie Szwecja, gdzie całkowity związany z tą branżą wkład w gospodarkę wzrósł w latach 2014-16 niemal o 39 proc. do prawie 49 mld euro, zaś bezpośredni- o 44 proc. do 16 mld euro.

Wśród szybko rosnących rynków była też w tym czasie Polska, gdzie całkowity wkład branży oprogramowania w gospodarkę w 2016 r. wyniósł 11,6 mld euro (o ponad 23 proc. więcej niż dwa lata wcześniej) zaś bezpośredni- 6 mld euro. Jeszcze szybciej, bo o ponad 26 proc. rosła liczba miejsc pracy bezpośrednio związanych z oprogramowaniem (do 152 tys.) a tempo wzrostu zatrudnienia przewyższał wzrost płac. Wynagrodzenia w branży software zwiększyły się w ciągu dwóch lat do 3 mld euro o ponad 30 proc.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, chociaż w Szwecji pracuje usługach oprogramowania nieco mniej osób niż w Polsce (145,7 tys), to wydatki na wynagrodzenia są tam niemal trzykrotnie wyższe niż u nas.