Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać na MBA Politechniki Gdańskiej prowadzonych przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii inspiratorzy inicjatywy Innovation Hub for Humanities m.in. prof. Leif Edvinsson, wizjoner, Alain Heureux, ekspert od innowacji, Janaki Weiden, dyrektor w SAINT-GOBAIN, oraz jej pomysłodawczynie - Anna Grosiak, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i dr Barbara Stepnowska, dyrektor MBA PG.

W piątek, 1 lutego 2019, w Olivia Business Center Gdańsk, o godz. 15 zaplanowane jest spotkanie inaugurujące, podczas którego przedstawione zostaną projekty studentów MBA - Capstone Projects, których celem jest zintegrowanie środowiska biznesowego i edukacyjnego na rzecz przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Uczestnictwo bezpłatne, spotkanie w języku angielskim; obowiązuje rejestracja: https://mba.pg.edu.pl/hub-napisali organizatorzy. „Rzeczpospolita" jest patronem medialnym przedsięwzięcia.