Ogłoszona rok temu trzyletnia strategia działania grupy Ciech zaczyna przynosić efekty. – Rok 2019 to pierwszy rok realizacji strategii i przyśpieszenie procesu transformacji Ciechu w nowoczesny, efektywny i zdywersyfikowany holding chemiczny. W tym czasie skupiliśmy się przede wszystkim na budowie fundamentów do szybszego rozwoju grupy w kolejnych latach oraz realizacji kluczowych inicjatyw dla osiągnięcia w 2021 r. wyników i celów założonych w strategii na lata 2019–2021 – mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Dodaje, że firma zrealizowała kilkadziesiąt inicjatyw, od zakupów, przez produkcję, logistykę, sprzedaż, aż do kwestii organizacji grupy, standardów pracy i raportowania. Dzięki nim chce poprawić efektywność, wydajność, innowacyjność i pozycję konkurencyjną na rynku.

W tym roku Ciech pozyskał finansowanie na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe sięgające 500 mln zł. Po przeanalizowaniu wszystkich projektów m.in. uruchomił inwestycję w nowe moce do produkcji sody oczyszczonej w Niemczech. Rozpoczął też prace budowlane na największej w historii grupy inwestycji realizowanej od podstaw, czyli warzelni soli w Niemczech. W ramach tego przedsięwzięcia zostały już wylane fundamenty i rozpoczęto kontraktację na produkty z nowej fabryki. W kluczowym dla grupy biznesie sodowym przygotowano kompleksowy plan poprawy efektywności produkcji, którego pierwsze rezultaty widać w zakładzie w Inowrocławiu.

Ciech zmienił gruntownie model biznesu agro, co było m.in. konsekwencją włączenia Proplanu, hiszpańskiego sprzedawcy środków ochrony roślin, w struktury grupy. W samym biznesie agro uruchomiono około dziesięciu dużych inicjatyw, w tym największy w historii program inwestycji w nowe produkty. Ponadto Ciech rozważa zwiększenia mocy produkcyjnych krzemianów. Zachętą do tego jest wysoki popyt i potwierdzona przez klientów grupy jakość jej produktów. Obecnie firma jest największym dostawcą krzemianów w Europie.

Zarząd przygotował koncepcję nowej struktury organizacyjnej grupy. Jej realizacja będzie oznaczać wydzielenie odrębnych firm zależnych, działających w siedmiu podstawowych obszarach. Chodzi o segmenty o nazwach: soda, sól, agro, pianki, żywice, krzemiany i opakowania. Każda z nowych firm będzie odpowiedzialna za realizację strategii grupy i wyniki finansowe w swoim obszarze. Ponadto grupa duży nacisk kładzie na wzrost wydajności produkcji.