„Chińskie wyroby z aluminium nie spowodowały szkód odpowiednim firmom w Unii i nie stosują dumpingu w Europie " — oświadczyło w komunikacie zrzeszenie producentów wyrobów z metali nieżelaznych. Pokreśliło, że chińskie firmy skorzystały na zaawansowanej technologii i kontroli kosztów — pisze Reuter. Organizacja wyraziła „stanowczy sprzeciw" wobec tej sprawy i dodała, że w razie potrzeby zaleci chińskiemu rządowi kontrposunięcia dla zapewnienia „słusznych praw i interesów" eksporterów.

Komisja Europejska ogłosiła 14 lutego o wszczęciu śledztwa ws. dumpingu po skardze branżowej organizacji European Aluminium reprezentującej 7 producentów.

Wiceprzewodniczący chińskiego zrzeszenia, Wen Xianjun zapowiedział wtedy „aktywną odpowiedź" chińskich firm na tę skargę. Protekcjonizm w handlu naruszający zasady wolnej konkurencji rynkowej „nie tylko zaszkodzi interesom chińskich firm eksportowych, ale również interesom użytkowników tych wyrobów i pokrewnych firm w Europie"- stwierdziło stowarzyszenie, wyrażając nadzieję, że „Komisja Europejska będzie respektować fakty, wysłucha opinii różnych stron i podejmie uczciwe orzeczenie".