Do rekordowej kwoty 28,2 mld dol. wzrosły w ubiegłym roku przychody z zagranicznej sprzedaży sektora usług biznesowych (BSS), który jest jedną z branż rosnących w czasie pandemii. Chociaż związane z nią ograniczenia obniżyły wartość całego polskiego eksportu usług (m.in. przez ograniczenia w transporcie), to – jak wynika z danych NBP dotyczących bilansu płatniczego za 2020 r. – międzynarodowy biznes BSS nawet przewyższył branżowe prognozy. Zakładały one ostrożnie ok. 6,5-proc. wzrost przychodów z usług dla zagranicznych klientów, a jego tempo przekroczyło 10 proc.

– To efekt zarówno większej liczby jak też lepszej jakości i wartości procesów biznesowych przenoszonych do Polski, która sprawdziła się jako lokalizacja odporna na wstrząsy i niespodziewane kryzysy – twierdzi Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii i rozwoju Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zrzeszającego większość inwestorów z tej branży.

Wiosenny sprawdzian

Przedstawiciele branży BSS zgodnie podkreślą, że tym sprawdzianem odporności polskich centrów BSS było ich szybkie i sprawne przejście na zdalną pracę w pierwszych tygodniach pandemii. (Okazało się trudne do przeprowadzenia np. w Indiach będących jednym z naszych rywali o kontrakty i inwestycje w tym sektorze). W rezultacie widoczny od kilku lat proces przenoszenia do Polski coraz bardziej skomplikowanych – a tym samym wyżej wycenianych – procesów w ubiegłym roku jeszcze przyspieszył.

Co prawda centra BSS, będące często spółkami globalnych korporacji, niechętnie mówią o swoich wynikach biznesowych, ale ich wzrost widać po zatrudnieniu rosnącym nierzadko w dwucyfrowym tempie. – Mimo wyzwań związanych z pandemią nowym stylem pracy i stale zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, w 2020 roku zatrudniliśmy ponad 600 nowych osób, w tym ponad 200 na zupełnie nowe stanowiska pracy – zaznacza Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations w Krakowie. Krakowskie centrum, które zatrudnia już ok. 4,4 tys. pracowników przyspiesza teraz rozwój niedawno otwartych działów Retail oraz External Relations. – Otworzyliśmy właśnie rekrutację do działu IT w naszym centrum, będzie to już kolejna linia biznesowa w polskim centrum – dodaje Pocztowska.

– Nieustannie się rozwijamy, migrujemy nowe i coraz bardziej zaawansowane procesy do Polski. Jest to możliwe dzięki dojrzałości polskiego rynku i dostępowi do zaawansowanych rozwiązań technologicznych, w połączeniu z szerokim dostępem do wykwalifikowanych pracowników znających języki obce – wylicza Marta Wałdoch, rzecznik prasowy Citi w Polsce. Citi Solutions Center w Polsce, które świadczy usługi dla spółek grupy w prawie 100 krajach świata – w ciągu ubiegłego roku zwiększyło zatrudnienie niemal o jedną piątą do 5,3 tys. osób.

O 40-proc. wzroście zatrudnienia informuje polski oddział Genpact, globalnego dostawcy usług biznesowych, który otworzył u nas swoje trzecie biuro, tym razem w Katowicach.

Przybywa inwestorów

Pandemia, która przyspieszyła rozwój cyfryzacji i automatyzacji, zwiększyła zapotrzebowanie na świadczone z Polski usługi ICT. W zeszłym roku wartość ich eksportu wzrosła o ponad jedną dziesiątą, do 9,5 mld dol.

O rosnącym wśród klientów z całego świata popycie na usługi technologiczne mówi Ryszard Pytko, dyrektor handlowy (CCO) w Sii Polska, która zatrudnia ponad 4,8 tys. pracowników. Według niego, istotne znaczenie ma tu również rosnąca popularność pracy zdalnej, gdyż zachodnie firmy znacznie chętniej decydują się teraz na offshoring (czyli przenoszenie za granicę) procesów deweloperskich i testowych w IT.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Paweł Panczyj jest przekonany, że 2021 r. przyniesie kolejny rekord eksportu usług biznesowych, także dzięki kolejnym inwestorom. Od jesieni ub. roku ABSL notuje zwiększony napływ nowych inwestycji – przede wszystkim w centra usług wspólnych, które chce otwierać coraz więcej globalnych firm. Ten trend widać też w danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która w tym roku sfinalizowała dziewięć projektów z branży BSS a obsługuje teraz 46 kolejnych.