Na razie została zatwierdzona pomoc publiczna dla ośmiu lotnisk (m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław) korzystających z pieniędzy z Brukseli dostępnych w ramach rządowego programu „Infrastruktura i środowisko”. Mowa o ponad 251 mln euro dotacji.

Wszystkie inwestycje zaplanowane przez te lotniska szacowane są na ok. 360 mln euro. Regionalne porty mogą się ubiegać o pomoc maksymalnie do 75 proc. kosztów inwestycji, a np. Warszawa otrzyma zwrot 30 proc. poniesionych wydatków. By otrzymać dotacje do budowy nowych terminali, pasów startowych i dróg kołowania, inwestycje muszą być zakończone do czerwca 2015 roku.

Na akceptację czeka jeszcze rozporządzenie dotyczące dofinansowania prac pozostałych portów lotniczych, które będą mogły się ubiegać o wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Do podziału jest kolejne ponad 300 mln euro.

Oba rozporządzenia trafiły do Komisji w pierwszej połowie 2008 roku.