Wicelider światowego rynku piwa podał, że w pierwszej połowie roku finansowego zakończonego 30 września 2009 r., sprzedał o 6 proc. piwa mniej niż przed rokiem. Firma nie podała, jakim popytem cieszyły się jej piwa w Polsce. Wyjaśnił jedynie, że zwiększyła w naszym kraju swoje udziały rynkowe. Należąca do SABMillera Kompania Piwowarska, producent m.in. tyskiego, kontroluje ok. 45 proc. polskiego rynku piwa. Łącznie sprzedaż piwa koncernu zmniejszyła się w pierwszej połowie roku o 1 proc.

Przychody SABMillera wyniosły ok. 13,4 mld dol. Przed rokiem były o 6 proc. wyższe. Bez uwzględnienia sprzedaży z tytułu joint venture na rynku amerykańskim zmalały one o 21 proc.

Zysk przed opodatkowanie zmniejszył się o 26 proc., do ok. 1,5 mld dol. Natomiast wynik netto SABMillera spadł z 1,42 mld dol. do 973 mln dol. Zarząd wyjaśnia, że na pogorszenie wyników wpływ miło, m.in. osłabienie się głównych walut, w których rozlicza się koncert, m,in. polskiego złotego.