Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zarząd grupy Żywiec przedstawi propozycję wypłaty dywidendy — podała spółka w komunikacie. W listopadzie 2009 r. Żywiec wypłacił zaliczkową dywidendę za 2009 r. Wyniosła ona 18 zł na akcję. W 2009 r. spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy ok. 205 mln zł, czyli 20 zł na akcję.

W ubiegłym roku Żywiec zanotował ok. 369,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej wyniósł on ok. 415,8 mln z. Przychody grupy były na poziomie ok. 3,7 mld zł. W 2008 r. wynik ten przekroczył nieco 3,8 mld zł.

W południe akcje Żywca kosztowały 477 zł. Były o 0,2 proc. droższe niż w poniedziałek.