– W trudnym dla rynku finansowego 2009 r. nie doszło w Polsce do sytuacji, które mogłyby zagrozić stabilności systemu finansowego. W przeciwieństwie do wielu innych krajów nie wystąpiła potrzeba angażowania środków publicznych w ratowanie jakiejkolwiek instytucji finansowej – mówił Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

[wyimek]Fotogaleria: Gala [link=http://www.rp.pl/galeria/19417,1,497789.html]"Świat Pieniądza"[/link][/wyimek]

Wczoraj w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych już po raz ósmy nagrodziliśmy najlepsze instytucje finansowe za ich działalność w roku poprzednim. Wybieraliśmy je wśród ośmiu branż rynku finansowego.

Najlepszym bankiem komercyjnym w rankingu "Rz" został ING Bank Śląski, a spółdzielczym – BS w Oławie. Wśród powszechnych towarzystw emerytalnych zwyciężyło Generali PTE, a najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych zostało Aviva Investors TFI. Inna spółka z grupy Aviva – Aviva Życie – wygrała w kategorii najlepszej firmy ubezpieczeniowej na życie. Ergo Hestia zwyciężyła z kolei w kategorii towarzystw majątkowych. Najlepszym domem maklerskim okazał się Dom Inwestycyjny BRE, a firmą leasingową – Europejski Fundusz Leasingowy.

– W tym roku, tak jak i w poprzednich, jury starało się określić właściwą równowagę kryteriów oceny, balansując pomiędzy wzrostem, rentownością i bezpieczeństwem. Co zrozumiałe w czasach kryzysu, stosunkowo większy nacisk położono na bezpieczeństwo klientów – podkreślał wczoraj Jacek Chwedoruk, prezes Rothschild Polska i przewodniczący kapituły rankingu tworzonego przez "Rz".

W tym roku na naszą ankietę odpowiedziało 525 instytucji, o 73 więcej niż roku temu. W tej grupie są banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, firmy leasingowe i faktoringowe, SKOK i pośrednicy finansowi. Ubiegłoroczne spowolnienie gospodarcze odbiło się co prawda na wynikach instytucji finansowych w Polsce, ale równocześnie z tego powodu żadna z nich nie popadła w poważne kłopoty. Spora liczba firm położyła jednak większy nacisk na bezpieczeństwo i ograniczała działalność. Nie tylko ze względu na ryzyko, ale i problemy z finansowaniem czy mniejszą liczbę klientów. To m.in. spowodowało, że firmy finansowe zarobiły mniej niż jeszcze rok wcześniej. Z danych finansowych przekazanych nam przez 492 firmy wynika, że ich zysk netto spadł o 4,4 mld zł, do 14,8 mld zł. Najmocniej spadek zysku odczuły banki komercyjne, firmy leasingowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dużo wyższym zyskiem niż przed rokiem mogą z kolei pochwalić się ubezpieczyciele życiowi.

Największy udział w łącznych zyskach sektora mają banki komercyjne. 37 z nich wypracowało wynik przekraczający 7 mld zł, wobec 12,6 mld zł rok wcześniej. Największy wpływ na ten wynik miały wysokie odpisy. Banki utworzyły ponaddwukrotnie wyższe rezerwy niż rok wcześniej. Nieco lepiej od konkurentów z sektora komercyjnego radziły sobie banki spółdzielcze. Wynik finansowy 295 z nich zmniejszył się o 23 proc., do 480 mln zł. Nie był to jednak efekt wysokich rezerw, ale pogorszenia wyniku działalności bankowej. Do tego stabilizująco na ich wyniki wpłynął jednak bardziej konserwatywny i lokalny charakter działania.

Obawy o wysokie rezerwy miały wpływ również na działalność ubezpieczycieli życiowych. Rezygnowali oni w ubiegłym roku z oferowania tzw. polisolokat, co miało przełożenie na ich przypis składki, który spadł, ale poprawiło znacznie ich wyniki finansowe. Zysk 27 towarzystw skoczył o 59 proc., do ok. 4 mld zł, na co wpłynęła także skuteczna działalność inwestycyjna.

Z instytucji działających na rynku kapitałowym najlepiej poradziły sobie powszechne towarzystwa emerytalne, których zysk nieznacznie wzrósł – o 4 proc., do ponad 762 mln zł. Pomogły im w tym zwyżki na giełdzie, stały napływ składek od klientów i wzrastają ich liczba.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

[i]Więcej w dodatku "Świat Pieniądza"[/i]

[ramka]Laureaci „Rzeczpospolitej”

[b]Małgorzata Kołakowska[/b]

Z kryzysowego 2009 r. wyszliśmy w bardzo dobrej kondycji. Mamy mocne fundamenty, aby dalej rozwijać naszą działalność, świadcząc usługi dla coraz większej liczby klientów detalicznych i korporacyjnych. I to konsekwentnie dzień po dniu robimy. Potwierdzeniem tego mogą być dobre wyniki finansowe i komercyjne osiągnięte w pierwszym kwartale 2010 r.

[b]Andrzej Krzemiński[/b]

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na finansowaniu inwestycji na dużą skalę jest zadaniem wymagającym zdwojonego wysiłku: należy skutecznie docierać do klientów i kontrolować jakość portfela kredytowego. W czasach kryzysu, gdy sprzedaż maleje, a ryzyko rośnie, pojawia się konieczność działania z iście zegarmistrzowską precyzją. Tym bardziej cieszą nagrody takie jak ta, od „Rz”.

[b]Marek Przybylski[/b]

Nawet w czasie kryzysu można prowadzić stabilną i zyskowną działalność. Myślimy też o zaproponowaniu polskim klientom wybranych funduszy aktywów zagranicznych z oferty macierzystej grupy Aviva. Mogą to być fundusze inwestujące na rynkach o korzystnych perspektywach ożywienia po kryzysie lub fundusze taktycznej alokacji.

[b]Joanna Kitowska[/b]

Miniony rok był z pewnością dla Ergo Hestii przełomowy. W 2009 r. zmieniliśmy historyczny układ sił na rynku ubezpieczeń majątkowych, zdobywając drugie miejsce pod względem składki przypisanej brutto. Warto dodać, że ten sukces udało się nam osiągnąć w sytuacji szczególnie trudnej dla branży.

[b]Jacek Marmulewicz[/b]

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił gwałtowny rozwój banku – suma bilansowa wzrosła o ponad 400 proc. Nasz lokalny charakter placówek, stały kontakt z klientami i produkty śmiało konkurujące z ofertą innych banków powodują, że liczba naszych klientów systematycznie rośnie. To dzięki nim możemy odebrać tę nagrodę.

[b]Artur Olech[/b]

Wyróżnienie dla PTE Generali to dowód na to, że systematyczna praca przynosi efekty. Generali OFE osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne na zmiennym rynku. Korzystamy z globalnych doświadczeń Generali na świecie, ale tego typu nagrody podkreślają również nasze lokalne osiągnięcia i silną pozycję Polski w strukturach grupy Generali w Europie. Jesteśmy z tego dumni.

[b]Jarosław Kowalczuk[/b]

Zwycięstwo w rankingu jest dla nas wielkim sukcesem. To potwierdzenie słuszności wybranej strategii działania. Dziękujemy inwestorom za to, że doceniają naszą ofertę. Ten sukces motywuje nas również do dalszego wysiłku, tak aby stale podwyższać standard usług świadczonych naszym klientom.

[b]Maciej Jankowski [/b]

W 2009 r. wkraczaliśmy w warunkach niepewności co do skali spowolnienia gospodarczego i bessy na rynkach. Naszemu towarzystwu udało się utrzymać poziom przychodów w ubezpieczeniach na życie ze składką regularną. Dzięki kontroli kosztów i wyższym dochodom z lokat poprawiliśmy zyskowność.[/ramka]