Większość drobnych inwestorów wstrzymała się ze sprzedażą ponieważ zbycie 934 lub 935 akcji (tyle wynosił maksymalny przydział na osobę) o cenie 5,05zł oznaczała stratę 74 zł. Tymczasem drobni inwestorzy, zachęceni wzrostami,które pozwoliły zarobić 11 proc. wyłożonej kwoty na debiucie PZU, podobnie łatwego zarobku oczekiwali również w tym przypadku.

[srodtytul][link=http://www.parkiet.com/instrument/235325,4.html "target="_blank"]Więcej o Tauron Energia Polska[/link][/srodtytul]

- Sytuacja na rynkach zagranicznych przesądziła o nieudanym debiucie spółki.Pogorszenie sentymentu na rynkach finansowych rzutowało na ofertę Tauronu już na etapie sprzedaży akcji, gdy okazało się, że zwłaszcza instytucje zagraniczne sceptycznie podchodzą tak do spółki jak i do pierwotnej ceny.

Dla większości inwestorów indywidualnych cena akcji poniżej ceny sprzedaży stanowić mogła duże zaskoczenie - podsumowuje debiutancką sesję Tomasz Chwiałkowski, analityk ds. rynku finansowego w Biurze Maklerskim Banku BPH.

Zaznacza on, że zainteresowanie zwiększeniem zaangażowania w Tauron podtrzymał KGHM, który w samej ofercie kupił mniej niż połowę pakietu akcji,który pierwotnie chciał kupić. To może oznaczać, że miedziowy koncern skupi z rynku akcje Tauronu za ok. 500 mln zł.