Głównym celem spółki Enea Nowa Energia, która właśnie rozpoczęła działalność operacyjną, jest zbudowanie silnej pozycji na rynku odnawialnych źródeł energii – poprzez budowanie i przejmowanie aktywów wytwórczych w tym obszarze. Radomska firma ma również prowadzić działalność badawczą i rozwijać innowacje.

– Zamierzamy do 2030 r. zwiększyć ponadczterokrotnie udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Nowa spółka ma rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Nasza grupa już dziś produkuje 2,3 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł i chcemy, aby ta wartość wzrastała w kolejnych latach – komentuje Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Przekonuje też, że dzięki utworzeniu nowej spółki grupa będzie miała większe możliwości pozyskiwania finansowania na rozwój zielonych projektów. Strategia grupy przewiduje zainwestowanie w ten obszar 14,7 mld zł do 2035 r.

Obecnie Enea zieloną energię wytwarza na farmach wiatrowych: Bardy, Darżyno i Baczyna. Do tego posiada 21 elektrowni wodnych na terenie północno-zachodniej Polski, a także w blok na biomasę, który jest częścią Elektrowni Połaniec. Do grupy należą też dwie duże elektrownie węglowe (Kozienice i Połaniec) i kopalnia węgla Bogdanka.