„Detaliści są optymistami, jeśli chodzi o zbliżający się okres świąteczny, bo w ostatnich kilku miesiącach spadek sprzedaży ustabilizował się, pojawiła się lekka poprawa zaufania konsumentów, a rynek pracy zaczął także stabilizować się" — stwierdziła organizacja handlu detalicznego ANGED.

Dodatkowo pracownicy sektora publicznego otrzymają zwyczajową podwójną wypłatę z okazji świąt, którą rząd zlikwidował w 2012 r. w ramach posunięć oszczędnościowych chcąc zmniejszyć deficyt finansów publicznych. Pracownicy tego sektora otrzymują tradycyjnie 14 pensji miesięcznych w roku.

Wiele miejsc pracy w handlu jest oferowane młodym ludziom, do 30 roku życia. Placówki należące do ANGED wspólnie z tak dużymi detalistami jak sieć domów towarowych El Corte Ingles i hipermarketów Carrefour stworzą 6 tys. miejsc pracy.

Prawie 6 mln Hiszpanów jest bezrobotnych, niecałe 26 proc. ludności. Bezrobocie wśród młodych ludzi sięga 60 proc. W III kwartale gospodarka kraju osiągnęła wzrost o 0,1 proc. wobec II kwartału — wynika z danych urzędu statystycznego INE. Bank centralny spodziewa się, że wzrost będzie trwać w IV kwartale, bo rośnie zaufanie konsumentów i handlu detalicznego. Ożywienie będzie jednak skromne, dopóki więcej młodych ludzi nie znajdzie zatrudnienia.

Obroty handlu zmalały w październiku, ale tylko o 0,5 proc., najmniej od czerwca 2010, co wskazywałoby na powrót zaufania. Dalszą informacją o nastrojach będzie bilans kwartalny giganta odzieżowego Inditex, publikowany w środę

Tradycyjny okres zakupów świątecznych w Hiszpanii trwa do dnia Trzech Króli 6 stycznia, kiedy wręcza się przenty.