testy tego typu wykonało w piątek laboratorium fotowoltaiczne RWE AGH Solar Lab, badające jakość energii elektrycznej pozyskiwanej z paneli PV w zależności od warunków atmosferycznych. W ramach badania przeprowadzono analizę charakterystyki energetycznej paneli cienkowarstwowych amorficznych, a także sprawdzono w jakim stopniu zaćmienie wpłynęło na spadek mocy produkowanej przez cały system fotowoltaiczny. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem testowej instalacji o mocy nominalnej 7,5 kW.

Zjawisko zaćmienia Słońca obserwowane było w Krakowie pomiędzy godz. 9.44 a 12.04, natomiast samo badanie zostało przeprowadzone o godz. 10.53, w jego maksymalnym punkcie. Gdyby nie zaćmienie, natężenie promieniowania słonecznego w tym momencie wyniosłoby ok. 600W/m

2

. Niecodzienne zjawisko, spowodowało jednak spadek tej wartości do 214W/m2, co z kolei doprowadziło do jednostkowego spadku mocy instalacji z przewidywanych 3,3kW do wartości 1,12kW.

Co to oznacza? Jak wskazują pracownicy AGH, zaćmienie nie wpłynęło znacząco na charakterystykę energetyczną paneli. Jego efekt można przyrównać do wpływu jakie może wywołać zachmurzenie typowe dla tej pory roku w Krakowie.