Global Citizenship Report — GCR wydawany jest już od siedmiu lat. Ma on za zadanie pokazywać działania przedsiębiorstwa na rzecz środowiska. Wśród najważniejszych dokonań wyszczególnionych w tegorocznym raporcie GCR, FedEx wymienia zaangażowanie w zmniejszanie wpływu swojej działalności na środowisko i odnotowane w tym zakresie postępy. I tak, dzięki oszczędnościom na paliwie udało się uniknąć emisji ponad 976 tys. ton dwutlenku węgla. - Osiągnięcia te są efektem inicjatywy FedEx Fuel Sense i programu modernizacji samolotów – czytamy w raporcie. - Od 2007 r. program Fuel Sense pozwolił FedEx zaoszczędzić łącznie ponad 1,25 mld litrów paliwa do silników odrzutowych, co stanowi równowartość pojemności 500 olimpijskich basenów pływackich.

Mitch Jackson, wiceprezes ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w FedEx Corp. W komentarzu do raportu napisał, że stanowi on świadectwo szeroko zakrojonych działań ponad 300 tys. pracowników firmy na całym świecie. Zaznaczył przy tym, że niezależnie od tego, czy chodzi o zmniejszanie emisji szkodliwych substancji, poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na drogach, czy o wykorzystanie doświadczenia logistycznego w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych — firma zawsze dąży do budowania lepszej przyszłości i łączenia ludzi z prosperującymi rynkami i gospodarkami.

FedEx łączy ze sobą kraje wytwarzające ponad 90 proc. światowego PKB, jest obecny w 220 państwach i terytoriach. Stale rozszerza swoje możliwości, zarówno w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa jak i poprawy ochrony środowiska oraz sytuacji społeczności i pojedynczych ludzi.

Raport podaje, że w roku podatkowym 2014 przychody FedEx zwiększyły się o 3 proc., a marża operacyjna wzrosła do 7,6 proc. - Takie wyniki finansowe przynoszą korzyści i otwierają możliwości dla licznej grupy interesariuszy – czytamy w nim. - FedEx od 10 lat współpracuje ze Służbą Handlową Stanów Zjednoczonych (U.S. Commercial Service), pomagając edukować przedsiębiorstwa w dziedzinie handlu; w tym roku liczba tych firm przekroczyła 72 tys. FedEx zainwestował też 6,5 mld dol. we współpracę z różnymi dostawcami, w tym małymi firmami i przedsiębiorstwami prowadzonymi przez przedstawicieli mniejszości i kobiety. FedEx Express zwiększył też efektywność wykorzystywania paliwa o dodatkowe 2,5 proc., co oznacza łączną poprawę o 29,5 proc. w stosunku do poziomu bazowego z 2005 r. Tym samym osiągnął swój cel 30-procentowej poprawy do roku 2020. Firma spodziewa się, że w 2015 r. przekroczy tę wartość i wyznaczy sobie nowe, ambitniejsze cele. Otwarto też dwa nowe ośrodki wytwarzające na miejscu energię słoneczną. Łącznie jest 11 takich placówek. Jednostki te wyprodukowały już ponad 8 mln kWh energii elektrycznej, co pozwoliło uniknąć emisji 3 145 ton dwutlenku węgla. W 2014 r. FedEx ponownie znalazł się w gronie czołowych 25 przedsiębiorstw generujących energię słoneczną w Stanach Zjednoczonych. FedEx udostępnił swoje doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania sieci i logistyki, aby wesprzeć transport ponad 140 palet niezbędnego zaopatrzenia medycznego do Afryki Zachodniej w ramach walki z epidemią wirusa Ebola. W związku z działalnością dobroczynną FedEx przewiózł ponad 3 040 ton produktów i przekazał ponad 45 mln dol. na cele charytatywne.

Poza tym w ubiegłym roku magazyn Fortune ponownie zaliczył FedEx do najbardziej podziwianych firm na świecie. Od 2001 roku nieprzerwanie FedEx zaliczany jest do czołowych 20 firm na tej liście. Twórcy tego zestawienia biorą pod uwagę wyniki finansowe i reputację przedsiębiorstwa. W 2014 r. firma znalazła się na przygotowywanej przez miesięcznik Black Enterprise Magazine liście 40 przedsiębiorstw wspierających różnorodność.