Rok 2023 był czasem pełnym wyzwań, wynikających między innymi z napiętej sytuacji gospodarczej na świecie. Inflacja, rosnące koszty energii i nadwyrężone łańcuchy dostaw są źródłem problemów nie tylko dla konsumentów, ale także dla wielu firm w Polsce. Ostatnie miesiące były dla firm sprawdzianem z odporności i zdolności do adaptacji. W rezultacie, z jednej strony mamy do czynienia z firmami sparaliżowanymi kryzysem i niepewnymi kierunku dalszego rozwoju, a z drugiej - z organizacjami, którym udało się usprawnić model działalności. Firmy, które wygrały z kryzysem, nie tylko zrewolucjonizowały swój model biznesowy, ale także zrestrukturyzowały się i zoptymalizowały procesy wewnętrzne, nie zapominając przy tym o wdrożeniu innowacyjnych technologii. Dzięki stopniowej transformacji cyfrowej firmy te wykonały istotny, biznesowy krok ku przyszłości.

Wyzwania stojące przed procesem innowacji

Celem organizacji zajmujących się rozwojem produktów jest efektywne kosztowo wprowadzanie na rynek nowych produktów, które zaspokoją popyt konsumentów. Wyzwanie polega na tym, żeby zrobić to w sposób wykonalny technicznie i wspierający rentowność modelu biznesowego firmy. Rynek jednak nieustannie się zmienia. Postęp technologiczny w połączeniu z szybko fluktuującymi preferencjami konsumentów sprawia, że organizacje muszą dostarczać zrównoważone, innowacyjne rozwiązania, aby pozostać konkurencyjnymi. Nie jest to proste zadanie. Zrównoważone innowacje wymagają ciągłej współpracy nad definicją produktu. Nie chodzi tylko o współpracę techniczną (w zakresie mechaniki, elektryki, oprogramowania i produkcji), ale także o współpracę między wszystkimi interesariuszami, wewnętrznymi i zewnętrznymi, w sieci wartości. Zespoły te potrzebują dostępu do aktualnych informacji o produkcie, aby wnieść swój wkład w proces jego rozwoju i zapewnić wykonalność na każdym etapie.

Nowe wymagania w procesie projektowania

Zmiana nawyków konsumentów w kierunku bardziej zrównoważonych działań jest ważna, ale największa odpowiedzialność spoczywa dziś na biznesie, który odpowiada za emisję ok. 70% światowego zanieczyszczenia. Decyzje, jakie podejmują firmy w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) stają się coraz bardziej istotne także dla klientów i kontrahentów.

Projekt produktu lub usługi określa 80% jego wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Kiedy firmy włączają eko-projektowanie do rozwoju swoich produktów, mogą uwzględnić zrównoważony rozwój w ramach całej sieci wartości.

Przejście od intencji ochrony środowiska do działania jest jednak wyzwaniem, które wymaga bezpośredniej znajomości całego cyklu życia produktu. Dlaczego to tak ważne? Jak pokazuje raport “Kluczowa rola wirtualnych bliźniaków w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju”, przygotowany przez Dassault Systèmes oraz Accenture - aby osiągnąć zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 potrzebna będzie całkowita transformacja sposobów zarządzania produktami i usługami w całym cyklu życia produktu - od projektu, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z eksploatacji.

Firma Dassault Systèmes podjęła współpracę z ecoinvent Association, organizacją non-profit, która zarządza największą na świecie środowiskową bazą danych. Dane z tej bazy są obecnie dostępne w portfolio 3DEXPERIENCE i pozwalają określić ślad ekologiczny produktu, a następnie zoptymalizować go już na etapie projektowania i rozwoju, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Zarządzanie pracownikami i bardziej elastyczne metody pracy

Pandemia w sposób zasadniczy zmieniła modele świadczenia pracy oraz procesy zarządzania kadrami, co zaowocowało szerszym uwzględnieniem potrzeb pracowników i zapewniło podstawy do kolejnych rozwiązań. Rosnąca liczba pracowników zdalnych wymusza na firmach wdrażanie rozwiązań do współpracy, opartych na chmurze obliczeniowej i różnego rodzaju platformach. To jedyny sposób na rozbijanie silosów organizacyjnych i uwalnianie potencjału drzemiącego w cyfryzacji. W konsekwencji wielu naszych klientów wdrożyło procesy decyzyjne, bazujące na danych, w celu usprawnienia współpracy w sieciach wewnętrznych i zewnętrznych.

Platforma cyfrowa, która wspiera współpracę, wymianę doświadczeń i podejmowanie decyzji, jest podstawą do wykorzystania informacji i zwiększenia potencjału pracowników. Z badania "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce", zleconego przez Dassault Systèmes i przeprowadzonego przez PMR w 2022 roku wynika, że polscy producenci są świadomi korzyści, jakie platformy cyfrowe przynoszą firmom: 82% firm docenia ich wpływ na współpracę między różnymi działami, a 75% respondentów twierdzi, że platformy cyfrowe poprawiają relacje z klientami.

Nadchodzące miesiące z pewnością będą dla polskich firm czasem wielu wyzwań, jednak technologia może odegrać znaczącą rolę we wspieraniu producentów. Dzięki holistycznej strategii cyfryzacji, uwzględniającej kryteria zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesne zarządzanie pracownikami, firmy - niezależnie od wielkości – będą dobrze przygotowane na przyszłość.

Materiał Promocyjny