Amerykańskiego biznesu w Polsce może być jeszcze więcej

Firmy z udziałem amerykańskiego kapitału pozytywnie wpływają nie tylko na polską gospodarkę czy rynek pracy. Inwestują też w innowacje, ludzi i społeczną odpowiedzialność biznesu. Obecnie mają przede wszystkim jeden postulat – zapewnienie stabilności prawa.

Publikacja: 08.09.2023 02:15

Przedstawiciele amerykańskich firm podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zapowiadali dalsze inwesty

Przedstawiciele amerykańskich firm podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zapowiadali dalsze inwestycje w Polsce

Foto: mat. pras.

MATERIAŁ SPONSOROWANY MCDONALD’S POLSKA

W Polsce działa obecnie 1576 spółek będących własnością przedsiębiorstw amerykańskich. Zainwestowały 26 mld dol., co odpowiada 4,1 proc. wartości polskiego PKB, a wartość ich aktywów szacuje się na blisko 59 mld dol. Stworzyły łącznie 327 tys. miejsc pracy, z czego co czwarte powstało po 2018 r.

– McDonald’s jest obecny w Polsce od ponad 30 lat. Zatrudniamy ponad 31 tys. pracowników, współpracujemy z 92 franczyzobiorcami i tysiącami polskich gospodarstw – mówił Tomasz Rogacz, dyrektor generalny McDonald’s Polska, podczas panelu dyskusyjnego „Wpływ amerykańskich inwestycji na polską gospodarkę”, zorganizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce – AmCham.

– W latach 2024–2026 zainwestujemy kolejne 2,5 mld zł w otwarcie 120 nowych restauracji i remodeling istniejących lokali. Stworzymy ponad 7 tys. kolejnych miejsc pracy, a w całym łańcuchu dostaw – ponad 13 tys. Mógłbym wymieniać jeszcze więcej liczb, ale najważniejsze, że nasze inwestycje tworzą ekosystem wartości dodanej nie tylko pod względem ekonomicznym, finansowym. To także przenoszenie na polski rynek know-how, pewnych systemów zachodniego myślenia i zasad korporacyjnych, które mają wpływ na rozwój innowacji, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – zaznaczył Tomasz Rogacz.

Obopólne korzyści

Także Radosław Kaskiewicz, prezes i dyrektor zarządzający 3M East Europe Region (3M to koncern produkcyjny, zatrudniający w Polsce ok. 5 tys. osób), zauważał, że bardzo istotne jest oddziaływanie amerykańskich firm na poziom innowacyjności polskiej gospodarki.

– My mocno inwestujemy w automatyzację, robotyzację, przemysł 4.0, a także badawczo-rozwojową część naszego biznesu, by oferować rozwiązania i produkty o wysokim poziomie innowacyjności. Jest to możliwe dzięki fantastycznym zasobom ludzkim w Polsce, zasobom naukowym, wykształconym pracownikom, ale też dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi – mówił Kaskiewicz. Jak opisywał, 3M coraz częściej korzysta z potencjału innowacyjności i wysokiej jakości oferty polskich firm jako dostawców. – My stawiamy wysokie wymagania, jeśli chodzi o standardy, ale przynosi to obopólne korzyści – oceniał Kaskiewicz.

Paradoks innowacji

– Pozytywny wpływ amerykańskich firm na polską gospodarkę ma kilka płaszczyzn – zauważył z kolei Rafał Ogrodnik, dyrektor finansowy i operacyjny Warner Bros. Discovery w Polsce.

– To m.in. aspekt stabilizacji i dobrych zasad funkcjonowania biznesu, zaangażowania i współpracy z lokalnymi dostawcami i lokalną społecznością itp. Pod względem innowacyjności widzimy zaś pewien paradoks – stwierdził Ogrodnik.

Jak wskazywał, z jednej strony Polska ciągnie się w ogonach rankingów pod względem innowacyjności, z drugiej zaś strony w skali mikro poszczególne biznesy, dzięki świetnie wykształconym pracownikom, są w stanie wypracować rozwiązania i technologie, które wyprzedzają rozwiązania w innych krajach. Jako przykład podał wymyślony w Polsce, unikatowy w skali światowej, system adresowania reklam w telewizji naziemnej.

Polska poprawia swoją atrakcyjność inwestycyjną – ocenili uczestnicy dyskusji

Polska poprawia swoją atrakcyjność inwestycyjną – ocenili uczestnicy dyskusji

Wojciech Kordowski

Inwestycje w pracowników

– Polscy innowatorzy tworzą wiedzę, która jest wykorzystywana na całym świecie – przyznała też Izabela Stanisławiszyn, szefowa promocji w Amazon Polska, nawiązując do pierwszej inwestycji Amazon w Polsce: zakupu polskiej firmy IVONA, która stworzyła nowatorski syntezator mowy, a który „zamienił” się w słynną asystentkę głosową Amazona – Alexę.

– Amazon inwestuje w rozwój infrastruktury badawczej, rozwój talentów i kompetencji naszych pracowników – podkreślała Izabela Stanisławiszyn.

Amazon utworzył 70 tys. miejsc pracy w Polsce i kładzie bardzo mocny nacisk na możliwości rozwoju zawodowego pracowników. Wyrazem tego może być specjalny program „Amazon for Poland”, w tym m.in. 8 tys. euro dla jednej osoby do wykorzystania na szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności.

Zmiana geopolityki szansą dla Polski

Maciej Michał Kropidłowski, wiceprezes banku Citi Handlowy, opisywał z kolei rozwój mniej znanej inwestycji amerykańskiego Citi w Polsce – centrum usług wspólnych. – Zaczynaliśmy od prostych operacji, które do dziś zostały w praktyce całkowicie zautomatyzowane. Polska, dzięki dobrze wykształconym ludziom, ma w tym zakresie ogromny potencjał – podkreślał.

Jego zdaniem m.in. ten potencjał zwiększa nasze szanse na pozyskanie nowych inwestorów i poprawę perspektyw rozwoju gospodarczego. – Jesteśmy świadkami historycznej geopolitycznej zmiany. Globalizacja zmienia się w nearshore i friendshore, inwestowania w miejsca, które są bliskie pod względem bliskości geograficznej oraz bliskie pod względem wspólnych wartości. Polska stoi tu przed wielką szansą, by pozyskać jeszcze więcej kapitału dla rozwoju – ocenił Kropidłowski.

Chcemy inwestycji głównych

– Nowa geopolityka, która nastąpiła po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie, może rzeczywiście być atutem, który możemy wykorzystać – uznał Paweł Kurtasz, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Prezes zaznaczył przy tym, że Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem do lokowania inwestycji zagranicznych. Po latach inwestycji udało się nadrobić zapóźnienie infrastrukturalne, transportowe czy energetyczne, mamy zasoby pracy o bardzo wysokich kompetencjach, a koszty pracy – choć rosną – wciąż są konkurencyjne.

– Jesteśmy gotowi, by przyjmować główne inwestycje zagraniczne, a nie tylko – jak to było w większości dotychczas – koinwestycje – poinformował prezes Kurtasz. – Chcemy pod tym względem konkurować z Europą Zachodnią, tak aby te główne inwestycje były lokowane w Polsce, a te towarzyszące – u naszych wschodnich czy też zachodnich sąsiadów – podkreślał.

Postulaty biznesu

Zdaniem uczestników dyskusji jest to możliwe, choć nie oznacza to, że amerykański biznes nie ma żadnego „ale”, jeśli chodzi o warunki i otoczenie prowadzenia działalności w Polsce.

Na pierwszej pozycji listy postulatów przygotowanych przez AmCham jest zapewnienie większej stabilności regulacyjnej. Jak mówił Rafał Ogrodnik, obecnie problemem jest m.in. sposób przygotowania i jakość nowych przepisów. Jak wskazywali paneliści, często nowe ustawy przygotowywane są bez konsultacji z biznesem, w niezwykle szybkim tempie i bez odpowiedniego vacatio legis.

– Przez 33 lata udowodniliśmy, że warto inwestować w Polsce, to kraj stabilny i bezpieczny. Ale konkurencja nie śpi – zauważał Radosław Kaskiewicz. – Potencjalni nowi inwestorzy pytają np. o dostęp do zielonej energii w Polsce. Kwestie ESG, w tym zielonej transformacji, są dla nas niezwykle istotne. Podobnie jak kwestie technologicznych wyzwań na rynku pracy pod względem reskillingu i upskillingu, byśmy nie zostali w tyle pod względem innowacji, bo to byłoby trudno nadgonić w przyszłości. Ale mimo wszystko jestem pełen optymizmu – podsumował Kaskiewicz.

Czytaj więcej

There could be even more American business in Poland

MATERIAŁ SPONSOROWANY MCDONALD’S POLSKA


MATERIAŁ SPONSOROWANY MCDONALD’S POLSKA

W Polsce działa obecnie 1576 spółek będących własnością przedsiębiorstw amerykańskich. Zainwestowały 26 mld dol., co odpowiada 4,1 proc. wartości polskiego PKB, a wartość ich aktywów szacuje się na blisko 59 mld dol. Stworzyły łącznie 327 tys. miejsc pracy, z czego co czwarte powstało po 2018 r.

Pozostało 95% artykułu
Biznes
Lista wstydu Zachodu. Koncerny, które najwięcej zarabiają w Rosji
Biznes
Comarch reaguje na problemy Janusza Filipiaka. Prezes firmy w ciężkim stanie
Biznes
Polak za biedny na elektryczne auto. Staniemy się szrotem Europy?
Biznes
„Bagno” Shreka w Airbnb. Teraz każdy może być ogrem
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Biznes
Prezes Hui pod nadzorem policji. Evergrande może zbankrutować
Biznes
Janusz Filipiak, prezes Comarch w stanie krytycznym w szpitalu