Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w II kwartale wyniosła 8,38 mld zł wobec 7,84 mld zł w tym samym okresie przed rokiem. Mediana prognoz analityków sięgała 8,7 mld zł. Zysk EBITDA wyniósł 269 mln zł wobec 256,3 mln zł zysku rok wcześniej oraz 263 mln zł oczekiwań. Zysk netto grupy sięgnął 38 mln zł – oczekiwano 41 mln zł.

– Strategia rozpisana na lata 2023-2025 przynosi oczekiwane efekty. Miniony kwartał był siódmym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży i wyniku EBITDA, przy jednoczesnym budowaniu przepływów operacyjnych i mocnym zwiększeniu zysku netto – powiedział Paweł Surówka, prezes Eurocashu. Jak wskazuje, w warunkach słabnącego popytu konsumenckiego i spadku sprzedaży detalicznej w Polsce, całkowita sprzedaż Grupy Eurocash w II kwartale tego roku zwiększyła się o 7 proc. rok do roku. – Dzięki dyscyplinie kosztowej, odnotowaliśmy również wzrost EBITDA o blisko 5 proc. rok do roku, pomimo kumulacji podwyżek kosztów w ostatnich miesiącach, związanych m.in. ze wzrostem cen energii, czynszów czy płacy minimalnej – zauważa Surówka.

Akcje Eurocashu zyskują na początku wtorkowej sesji ponad 4 proc. Od początku roku zwyżka sięga 27,5 proc. wobec 19,6-proc. wzrostu WIG i ponad 25-proc. umocnieniu mWIG40.