Od 28 lutego br. władze szwajcarskie zamroziły rosyjskie aktywa na kwotę o równowartości 7,94 mld dolarów, w obliczeniach nie uwzględniono 15 nieruchomości, poinformowano ministerstwie gospodarki federacji.

"Zamrożone aktywa (rosyjskich osób fizycznych i prawnych - red.) w Szwajcarii wyniosły 7,5 miliarda franków (7,94 miliarda dolarów)" - wynika z oświadczenia resortu. Zamrożono również 15 nieruchomości należących do strony rosyjskiej. Dane te są aktualne na dzień 25 listopada 2022 r.

Szwajcarskie władze podkreślają, że wysokość zamrożonych środków nie daje wyobrażenia o skuteczności sankcji. Od czasu wprowadzenia wymogu zgłaszania posiadanych w szwajcarskich bankach depozytów przekraczających 100 tysięcy franków, zrobiły to 123 osoby fizyczne lub podmioty prawne. Zgłosiły one łącznie 7548 relacji handlowych o łącznej wartości 46,1 miliarda franków.

„W związku z działaniami podjętymi przeciwko Białorusi złożono 28 oświadczeń w sprawie 294 stosunków handlowych na łączną kwotę 0,4 mld franków” – czytamy w tekście dokumentu, cytowanym przez Kommersanta.

Czytaj więcej

Kreml traci dostęp do szwajcarskich banków