Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce idą za przykładem bardziej ustabilizowanych rynków, sprzedając klientom kolejne usługi telewizyjne w formie pakietów z innymi usługami. Trend ten spowolnił w latach 2018–2020: liczba posiadaczy pakietów z usługą płatnej telewizji ustabilizowała się na poziomie 13,7 mln, ale autorzy raportu „Poland Telecom Sector Report 2022-2023” przygotowanego przez EMIS, polską część analitycznej grupy ISI Emerging Markets przewidują, że telekomy już nie zejdą z tej ścieżki. Ich zdaniem, konkurowanie pakietami usług sprawi, że widoczny od 2019 rok wzrost cen usług telekomunikacyjnych zostanie wyhamowany.

„Pomimo że od 2019 r. ceny odbiły się od dna, i wydaje się że konsumenci akceptują niewielkie podwyżki, tworzenie pakietów w średnim terminie spowoduje erozję cen” – czytamy w części poświęconej segmentowi usług mobilnych.

Tymczasem inni eksperci przewidywali do tej pory, że wraz z realizacją strategii „więcej za więcej” ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce będą nadal rosły. Te oczekiwania również biorą pod uwagę autorzy raportu, przypominając, że ceny w Polsce należą do najniższych w Europie, a operatorom zależy na wzroście, aby móc inwestować w infrastrukturę.

Z kolei w segmencie usług przewodowych analitycy przewidują wyhamowanie trendu polegającego na zastępowaniu ich usługami mobilnymi. Ma to związek z łączeniem usług przewodowych z usługami płatnej telewizji.

Zdaniem ekspertów jest możliwe, że segment mobilnego internetu będzie rósł wolniej niż internet przewodowy.

Do trendów widocznych na polskim rynku telekomunikacyjnym analitycy zaliczają umacniającą się rolę technologii szybkiego internetu: 5G i światłowodu, rosnącą popularność telewizji po łączu internetowym (IP TV). Są również zdania, że ważnym elementem rozwoju sektora komórkowego będą gry internetowe.