Firma Dynata na zlecenie Deloitte przepytała w kwietniu br. 2008 Polaków w wieku od 18. do 65. roku życia na temat usług dostępu do szerokopasmowego internetu. Deloitte właśnie opublikował wyniki tej ankiety. Uważa, że główny wniosek, który płynie z badania, jest taki, iż wchodzimy w nowy etap rozwoju rynku, w którym dla znacznej części użytkowników prędkość przestaje być jedynym wyznacznikiem atrakcyjności danej oferty. W coraz większym stopniu będzie nim jakość usługi – przekonuje Deloitte.

Większość ankietowanych dysponuje już łączem o prędkości minimum 50 Mb/s, a 94 proc. deklaruje, że kluczowa dla nich jest stabilność i niezawodność łącza. Chociaż 81 proc. jest zadowolonych z posiadanego połączenia, to aż 78 proc. ankietowanych deklaruje gotowość do ponoszenia wyższej opłaty za dostęp do sieci, jeśli korzyścią będzie wyższa jakość.

Zdaniem Deloitte operatorzy powinni przemyśleć ofertę, politykę cenową i plany inwestycyjne. Zaleca dalsze inwestycje w „sieci bazowe i agregacyjne, a także rozwój sieci światłowodowych i 5G”.