Pierwsza edycja Impact'16 odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie i skoncentruje się na Czwartej Rewolucji Przemysłowej oraz spowodowanych przez nią globalnych zmianach; technologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Impact'16 zgromadzi przemysł, przedsiębiorców i właścicieli startupów, naukowców, inwestorów venture capital z sektora prywatnego i publicznego, przedstawicieli inkubatorów, akceleratorów, parków naukowo-technologicznych, przedstawicieli rza?du i samorza?dów terytorialnych oraz innych aktorów, oferuja?c im unikalna? platformę wielostronnego porozumienia, dialogu, nawia?zywania kontaktów i budowania trwałych relacji.

Edycja ta be?dzie miała na celu identyfikację wyzwań i szans stawianych przedsiębiorczości, systemowi innowacji i jego aktorom przez Czwarta? Rewolucję Przemysłową. Stworzy ona również okazje? do debaty nad wpływem, jaki przemiany te wywierają i be?da? wywierać na gospodarkę Polski i innych krajów w Europie Centralnej i Wschodniej.

Wśród prelegentów będą m.in.: Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju; Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji, Patrycja Klarecka PARP; Zbigniew Jagiełło prezes PKO BP; Michał Krupiński prezes PZU; Maciej Adamkiewicz prezes Adamed; Michał Sołowow prezes Synthos.

Więcej o kongresie na stronie internetowej www.impactcee.com