Zarządcy dróg, czyli samorządy i Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, muszą mierzyć poziom obciążenia dróg. Na podstawie zebranych danych podejmowane są decyzje o liczonych w setkach milionów złotych inwestycjach w remonty i rozbudowę drogowej infrastruktury – dróg, tuneli, mostów, ich remontach, poszerzaniu czy przebudowie.

Z pomocą przychodzi telemetria – kamery i odpowiednie oprogramowanie mogą same zliczać przejeżdżające pojazdy, rozpoznawać ich typ  (osobowe, ciężarowe etc.). T–matic Systems, spółka z Grupy Arcus, oferuje rozwiązanie ITC (ang. Intelligent Traffic Counter).

– Kamery połączone z odpowiednim oprogramowaniem mogą automatycznie, precyzyjnie i szybko zbierać dane o pojazdach przemieszczających się na badanym odcinku drogi. Urządzenia te w pełni eliminują wady ręcznego liczenia natężenia ruchu, umożliwiając dokonywanie analizy otrzymywanych na bieżąco precyzyjnych danych, np. w postaci raportów pokazujących dobowe czy okresowe zmiany natężenia ruchu – mówi Piotr Golik, prezes zarządu T–matic Systems. W zależności od potrzeb klienci mogą zainstalować kamery do pomiaru natężenia ruchu na stałe na danym odcinku drogi albo zamówić w T–matic Systems usługę wykonania pomiaru. Ale to nie koniec możliwości systemu.

– Kilka zamontowanych kamer można połączyć w jeden duży system, który spełnia funkcję monitoringu rejestrującego ruch, wspierającego służby porządkowe oraz statystyków i planistów – wyjaśnia Piotr Golik.

System może wspierać nie tylko osoby odpowiedzialne za strategiczne planowanie rozwoju infrastruktury, ale również osoby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem, które dzięki zebranym danym są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące organizacji ruchu podczas remontów, imprez masowych, wyjazdów wakacyjnych czy świąt (np. Wszystkich Świętych, Wielkanocy i innych).

 

System nie tylko do liczenia pojazdów

Pomiar natężenia ruchu – nietypowe zastosowania.

Analiza obciążenia linii komunikacji miejskiej lub linii kolejowych

Długi, kilkunastometrowy tramwaj lub przegubowy autobus oznacza większe zużycie prądu lub paliwa. Krótszy skład albo dwuosiowy autobus może być za ciasny. Jak znaleźć równowagę między kosztami transportu publicznego a komfortem pasażerów? Odpowiedzią może być zmierzenie za pomocą kamer i systemu, ile osób korzysta z danej linii w konkretnych godzinach i odpowiedni dobór taboru. 

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Budowa dużej galerii handlowej to inwestycja warta setek milionów euro. Automatyczny pomiar natężenia ruchu ułatwia podjęcie decyzji inwestycyjnej w oparciu o dane: ile samochodów na dobę przejeżdża sąsiadującymi z działką inwestycyjną ulicami, ile osób przechodzi po chodniku, ile korzysta z pobliskiego przystanku autobusowego lub tramwajowego.

Analiza ruchu w centrach handlowych 

Dzięki zliczaniu ruchu w centrach handlowych zarządzający – mogą zebrać dokładne dane na temat liczby osób codziennie je odwiedzających, liczby samochodów przyjeżdżających na parking, a także sprawdzić, które miejsca w obiekcie są najatrakcyjniejsze i przyciągają najwięcej odwiedzających. Dzięki tym danym można podejmować lepsze decyzje biznesowe, np. podnieść ceny najmu w najatrakcyjniejszych miejscach, a mniej odwiedzane bardziej reklamować, instalując dodatkowe drogowskazy.

Analiza ruchu na przejazdach kolejowych 

Infrastruktura kolejowa jest bardzo kosztowna, a jej modyfikacje są obwarowane wieloma restrykcyjnymi przepisami związanymi z bezpieczeństwem. Ze względu na wysokie koszty zabezpieczenia nadal istnieją niestrzeżone przejazdy kolejowe – o ile budowa automatycznych zapór oznacza inwestycję wartości kilkuset tysięcy złotych, o tyle decyzja o budowie tunelu drogowego pod torami może oznaczać dziesiątki milionów złotych wydatków. Dlatego warto decydować, które przejazdy kolejowe przebudować na podstawie pomiarów – Intelligent Traffic Counter potrafi określić, jak duży jest ruch na danym przejeździe. Na tej podstawie można wytypować przejazdy kolejowe, które wymagają instalacji zapór albo budowy tunelu.

Pomiar potoków ludzkich podczas dużych imprez 

Festiwale, koncerty, imprezy targowe, manifestacje, pochody – podczas różnego rodzaju wydarzeń pojawia się pytanie o liczbę ich uczestników. W przypadku imprez biletowanych możliwe jest określenie liczby osób, które je odwiedziły, ale organizatorzy nie wiedzą np., która spośród kilku hal targowych cieszyła się największą popularnością, a organizatorzy festiwalu mogą mieć problem z określeniem, który z koncertów ściągnął najwięcej widzów. I właśnie uzyskanie takich danych możliwe jest dzięki systemowi Intelligent Traffic Counter.

Artykuł powstał we współpracy z:

 

oraz