Pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy i zdjął z niej zobowiązania inwestycyjne dotyczące pasma 2600 MHz.

W zamian nałożył na operatora obowiązek świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu (BDI) w kolejnych latach. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z regulatorem Aero 2 mogło zaniechać jej świadczenia już grudniu.

To już druga zmiana rezerwacji pasma 2600 MHz dla Aero2. Pierwotnie wydany dokument z 2009 r. nakładał na firmę obowiązek wykorzystania częstotliwości w taki sposób, że do końca 2012 r. zbuduje sieć wykorzystującą tę częstotliwość, a docierającą do 25 proc. populacji kraju. Szczegółowe warunki mówiły, że w co najmniej 200 gminach powstać ma przynajmniej 1 stacja bazowa. W 2014 r. zasięg miał urosnąć do 50 proc. populacji, a stacje ulokowane miały zostać w 400 gminach.

Pierwsza modyfikacja rezerwacji pasma 2600 MHz przesunęła wskazane terminy o dwa lata każdy, co oznaczało, że po weryfikacji stanu inwestycji w sieć w paśmie 2600 MHz UKE musiałby w grudniu tego roku odebrać częstotliwości Aero2.

Rozmowy UKE i operatora przyniosły jednak najwyraźniej inny skutek. Aero 2 nie musi dziś budować sieci w paśmie 2600 MHz, ale może. Motywować go do tego powinien fakt, że dopiero w trzy lata od momentu gdy infrastruktura ta obejmie zasięgiem 50 proc. populacji Polaków będzie mógł przestać oferowania BDI.

BDI Aero 2 działa na innych częstotliwościach. Jak podaje UKE, może wykorzystywać pasmo do 1000 MHz (20 proc. pojemności sieci) oraz uzupełniająco 2100 i 1800 MHz. Ma obowiązek oferować BDI na obszarze zamieszkanym przez 75 proc. Polaków. Operator nie precyzuje ile osób korzysta z BDI. Informuje jedynie, że jest to kilkaset tysięcy użytkowników w skali kraju. Średnia wieku użytkowników bezpłatnego Internetu od Aero2 to niespełna 40 lat.

Zgodnie z decyzją UKE, w bezpłatnym dostępie do sieci, Aero2 oferuje połączenie z prędkością maksymalnie 512 kB/s. Taka szybkość powinna wystarczyć do przeglądania stron internetowych, sprawdzania poczty czy też bezproblemowego załatwienia spraw on-line. Co istotne, Aero2 nie nakłada żadnych limitów wielkości transferu. Warunkiem korzystania z sieci jest konieczność wpisywania kodu Captcha co 60 minut.