Należąca do Ciechu niemiecka fabryka sody uzyskała certyfikat GMP, umożliwiający wejście na perspektywiczny rynek farmaceutyczny. Zakład został też wpisany do europejskiej bazy EudraGMP. Oznacza to, że produkowana tam soda oczyszczona może być stosowana jako substancja czynna w produkcji leków i wyrobów medycznych.

Dopuszczona do stosowania w przemyśle farmaceutycznym soda pochodzi z nowej linii produkcyjnej Ciechu, uruchomionej w 2019 r. za około 100 mln zł. Obecnie niemiecka fabryka może produkować nawet 50 tys. ton tego specjalistycznego wyrobu, z ogólnych mocy na poziomie 110 tys. ton rocznie.

– Rok 2021 będzie pierwszym, w którym w pełni wykorzystamy potencjał nowej linii, zarówno pod kątem zdolności produkcyjnych, jak i oferowania klientom najwyższej jakości produktu, potwierdzonej certyfikacją i wieloma audytami. To ważny krok w realizacji strategii grupy, której celem jest m.in. konsekwentne zwiększanie udziału produktów specjalistycznych w naszym portfolio – podkreśla Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Chemiczna grupa wytwarza też sodę w dwóch polskich fabrykach, ale to przede wszystkim produkt używany w przemyśle, głównie do produkcji szkła. Sodę oczyszczoną produkuje też w zakładzie w Inowrocławiu. – Jednakże to soda z Niemiec jako pierwsza została dopuszczona na rynek jako substancja aktywna. Otwiera to nowe możliwości ekspansji na perspektywiczny rynek farmaceutyczny, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym tempem rozwoju – zaznacza Adam Czarnul, szef biznesu sodowego w grupie Ciech. Dodaje, że spółka ma już określoną grupę klientów w Europie i poza nią, którzy aktualnie testują produkt. – Proces homologacji w zależności od firmy i regulacji wewnętrznych może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Klienci muszą przetestować wiele partii produkcyjnych oraz upewnić się co do pełnej powtarzalności i jakości naszej sody. Zakładamy stopniowy wzrost sprzedaży do najbardziej wymagających odbiorców – zapowiada Czarnul. Zapewnia, że w tym samym czasie zakład wytwarza sodę dla innych grup klientów, co pozwala na pełne wykorzystanie technicznych możliwości instalacji.