Posiadanie patentów, znaków towarowych czy zarejestrowanych wzorów się opłaca – wynika z najnowszych unijnych badań, które „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza. Firmy, które patentują, z reguły mają bardziej dochodowy biznes niż rywale bez takiego tzw. IP. Co ważne, są też lepszym miejscem pracy dla zatrudnionych. Jak podają Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO), wypłacają one bowiem średnio o 19 proc. wyższe wynagrodzenia.

Jak zaznacza Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, badanie to jest dowodem łączącym prawa własności intelektualnej z wynikami gospodarczymi. – Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią podstawę europejskiej gospodarki. Wyniki te podkreślają znaczenie dla MŚP ochrony ich innowacji i kreatywności za pomocą praw własności intelektualnej, co jest jednym z głównych celów naszego strategicznego planu na 2025 r. – wyjaśnia Archambeau.

Wedle analiz przedsiębiorstwa z UE, będące właścicielami praw własności intelektualnej, mają średnio o 20 proc. wyższe przychody na pracownika niż firmy, które nie posiadają takich praw (w przypadku samych patentów to aż 36 proc.). Zależność ta jest jeszcze wyraźniejsza w przypadku MŚP – te, które są właścicielami praw własności intelektualnej, uzyskują o 68 proc. wyższe przychody.

Niestety problemem jest deficyt takich przedsiębiorstw. W dużych organizacjach odsetek posiadających IP stanowi 60 proc., ale w MŚP w naszym regionie Europy to już tylko 9 proc. Warto jednak odnotować, że Polska i tak jest powyżej tej średniej – nad Wisłą co dziesiąta firma posiada bowiem patent, zarejestrowany wzór lub znak towarowy. Daje nam to w unijnym rankingu wysoką 9. pozycję.

Jak zauważa António Campinos, dyrektor EPO, badanie, które przeprowadzono na 127 tys. firm z UE, wyraźnie pokazuje ponadto, iż MŚP na naszym kontynencie mają znaczący, niewykorzystany wciąż potencjał. – Widoczne jest, że mogą one w największym stopniu skorzystać na własności intelektualnej – tłumaczy. I dodaje, że przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z IP pomogły europejskiej gospodarce wyjść z kryzysu finansowego z 2008 r. – Dlatego też jestem głęboko przekonany, że innowacje przyczynią się do przezwyciężenia skutków Covid-19 w Europie – zauważa António Campinos.

A gdzie się najwięcej patentuje czy rejestruje znaków towarowych? EPO i EUIPO wskazują na przedsiębiorstwa z sektora informacji i komunikacji (18 proc. firm jest tam właścicielami praw własności intelektualnej), ale także produkcji (14 proc.) czy działalności usługowej (14 proc.).