„Misja UE rozpoczęła już ocenę gotowości Ukrainy do podpisania umowy o tzw.„ ruchu bezwizowym dla przemysłu”. Stworzy to szerokie możliwości handlowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły sprzedawać swoje towary na rynki Wspólnoty. Spodziewamy się jak najszybciej otrzymać rekomendacje i podpisać umowę już w tym roku” - powiedział Szmygal.

Władze w Kijowie zapewniają, że Ukraina spełniła wszystkie warunki Umowy o ocenie zgodności i akceptacji wyrobów przemysłowych (tzw. „przemysłowy ruch bezwizowy”).

Agencja Union przypomina, że w 2014 roku Bruksela i Kijów podpisały układ stowarzyszeniowy, który zapoczątkował nowy okres w rozwoju stosunków między UE a Ukrainą.

Umowa jest głównym instrumentem bliższego zbliżenia między Ukrainą a Unią. Część gospodarcza umowy o pogłębionej i pełnej strefie wolnego handlu pozwoliła Ukrainie zwiększyć wymianę handlową z krajami Unii. Otworzyły się nowe rynki, a Kijów musiał dostosować ustawodawstwo do unijnych standardów i regulacji w różnych sektorach.

Wszystko to otworzyło też Ukrainie drzwi do większej międzynarodowej pomocy finansowej. W ramach projektu „Wschodnia Ukraina: zjednoczenie, odbudowa i odrodzenie” Kijów planuje zaciągnąć 65 mln dolarów kredytu z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz 100 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by naprawić 183 kilometry dróg w obwodzie ługańskim.

W lipcu 2020 r. Denis Szmygal podczas wizyty w Brukseli podpisał memorandum w sprawie przyznania Ukrainie pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej w wysokości 1,2 mld euro.

W grudniu 2020 r. rząd ukraiński uznał za celowe pozyskanie 340 mln euro pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu „Program odbudowy Ukrainy”. Podpisał też z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym trzy umowy pożyczki na łączną kwotę 640 mln euro na realizację priorytetowych projektów transportowych i infrastrukturalnych.