Ruszył sezon publikacji sprawozdań finansowych za 2020 r. Spółki skarżą się, że nie wiedzą, jak mają je przygotowywać. 15 grudnia 2020 r. na rynek trafił komunikat Ministerstwa Finansów i KNF w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF (jednolity europejski format raportowania). Jednocześnie utrzymano możliwość raportowania w tym formacie za rok 2020. Ale sprawa nie jest oczywista.

– Na dziś wymóg publikacji raportu za rok 2020 w formacie ESEF istnieje. I choć możemy się spodziewać jego przesunięcia, to nie wiemy, kiedy to nastąpi na poziomie unijnym, a tym bardziej czy i kiedy na krajowym. W szczególności że do dzisiaj strona polska nie zgłosiła oficjalnie do KE takiej chęci – mówi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Prawo w trakcie zmiany

Audytorzy podkreślają, że nie jest pewne, kiedy uprawomocnią się zmiany ogłoszone w grudniu, a także kiedy wejdą w życie i zostaną opublikowane zmiany do polskiej ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach.

– Z nieformalnych komunikatów regulatorów wynika, że zmiany te mogą nastąpić pod koniec marca lub nawet w kwietniu 2021 r. – mówi Anna Wójtowicz, dyrektor w zespole rynków kapitałowych i doradztwa księgowego w PwC.

W obecnej sytuacji nie można jednoznacznie wskazać terminu, od którego firmy będą mogły podjąć uzasadnioną decyzję o raportowaniu w formacie ESEF dopiero za rok.

– O ile jest pewne, że spółka publikująca swój raport roczny w lutym musi sporządzić sprawozdanie w formacie ESEF, o tyle konkluzja w odniesieniu do emitenta raportującego w marcu lub kwietniu może być odmienna – podkreśla Katarzyna Marzec, biegły rewident i menedżer w EY.

Dylematy zarządów

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Co powinny zrobić spółki? – Rozwiązaniem najmniej ryzykownym jest opublikowanie raportu w formacie ESEF. Duża część spółek jest do tego technicznie i merytorycznie gotowa – mówi Kachniewski. A co z firmami, które nie mają raportu opracowanego zgodnie z nowym formatem?

– Pierwsza opcja to przeprowadzenie procesu tagowania celem opracowania raportu w języku XBRL, a druga, której osobiście nie rekomenduję, to czekanie na dokonanie zmian i publikacja raportu po przesunięciu wymogu obowiązywania ESEF – mówi szef SEG. Zaznacza, że druga opcja wiąże się z ryzykiem, że zmiany nie zostaną wdrożone przed 30 kwietnia, czyli ostatecznym terminem publikacji sprawozdań za 2020 r.

ESEF umożliwi porównywanie sprawozdań wszystkich spółek publicznych w Europie. – Kierunek jest właściwy. Niestety, podeszliśmy w naszym kraju do tego tematu jak zwykle, czyli na ostatnią chwilę – podsumowuje Jan Letkiewicz, partner zarządzający departamentem audytu w Grant Thornton.

Monika Kaczorek wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

W Polsce nie nastąpiła jeszcze zmiana przepisów umożliwiająca przesunięcie obowiązkowego raportowania ESEF. Co do przepisów unijnych – 15 lutego 2021 r. zostało przyjęte rozporządzenie dające możliwość przesunięcia obowiązku raportowania zgodnie z ESEF, jednak jego wejście w życie nastąpi zapewne nie wcześniej niż w połowie marca. Warunkiem przesunięcia tego obowiązku jest notyfikacja opcji przesunięcia wdrożenia ESEF przez każdy kraj członkowski, a Polska do tej pory tego nie dokonała.