Zgodnie z opublikowanym przez rząd projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, rozszerzony zostanie katalog chronionych podmiotów.

Projekt przewiduje automatyczne zastosowanie ochrony taryfowej w budynkach wielolokalowych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. – Wystawione już faktury będą skorygowane i wszyscy mieszkańcy będą objęci taryfą dla gospodarstw domowych. W sytuacji, w której w danym budynku wielolokalowym znajduje się działalność gospodarcza, to spółdzielnia będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, w jakim zakresie, procencie ta działalność jest prowadzona i będzie to uwzględnione we wzajemnych rozliczeniach. Korekta od 1 stycznia nie będzie wymagała żadnej reakcji ze strony spółdzielni. Dostawca z automatu uzna, że to mieszkania. W kolejnym okresie będą wymagane oświadczenia – tłumaczyła na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podmiotami, które także zostaną objęte systemem taryf, są instytucje użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie czy związki wyznaniowe itp.).

Objęcie tak dużej grupy odbiorców obniżonymi taryfami będzie wiązało się z rekompensatami dla sprzedawców gazu. Nowela wprowadzi zatem ustawowe gwarancje kredytów i obligacji oraz poręczenia dla sprzedawców, nieprzekraczające łącznie 30 mld zł. – Ma to pokryć rzeczywiste koszty zakupu, które nie zostały pokryte w taryfie. Będzie to wsparcie realizowane na rzecz przedsiębiorców. Mam nadzieję, że projekt uwzględnia – lub będzie uwzględniał – przepisy dotyczące pomocy publicznej tak, aby nie było konieczności kolejnej nowelizacji, jak to było w przypadku „zamrożenia" cen energii elektrycznej w 2019 r. – wyjaśnia Łukasz Batory, szef działu energetyki w Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy sp.j.

Co ważne, na mocy projektu w gruncie rzeczy dodano kolejne grupy odbiorców, które zostały objęte taryfowaniem. Będzie to skutkować koniecznością zmian taryf już zatwierdzonych przez prezesa URE.

– Należy bowiem dostosować obowiązujące taryfy do nowych przepisów tak, aby również z treści taryfy wynikało, jakie ceny i stawki opłat stosuje się dla nowych grup odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Czy poziom taryf zostanie dla wszystkich, w tym dla nowych podmiotów, na obecnym poziomie? Tego się spodziewam. Jednak to pytanie do poszczególnych spółek obrotu: jaki będzie zakres ich wniosku o zmianę taryfy – wyjaśnia Batory.

Czy wniosek obejmie wyłącznie zmiany dotyczące wprowadzenia nowych grup odbiorców do taryfy, czy też dodatkowo również zmiany cen i stawek opłat? Czeka nas więc jeszcze szybki proces taryfowy.