Chodzi o kwestię kar finansowych, które TSUE nałożył na Polskę za niewykonanie środka tymczasowego, czyli zaprzestania działalności w Turowie. – informuje Business Insider Polska.

Rzecznik rządu został zapytany o to, czy Polska zapłaciła już choćby jedną karę, którą w połowie września nałożył na nasz kraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kwota to 500 tys. zł dziennie. Muller podkreślał, że żadne pieniądze nie zostały jeszcze przez Polskę wypłacone.

Rzecznik rządu zapewnił, że polska delegacja wyszła z dobrą propozycją i liczy na dobrą wolę z drugiej strony. W poniedziałek nie doszło do przełomu w negocjacjach z Czechami w sprawie Turowa – informuje Business Insider Polska.

Szef resortu klimatu Michał Kurtyka jeszcze przed rozpoczęciem rozmów zapowiadał, że jest gotów do porozumienia. - Chcemy wyjść z możliwością polubownego rozwiązania sporu - oświadczył na konferencji prasowej.