Materiał powstał we współpracy z Motivizer

Przed wybuchem pandemii, kiedy dominował rynek pracownika, firmy sporo inwestowały w HR, w tym w employer branding, programy motywacyjne i benefity. Czy teraz nadal widać tu rozwój?

Ostatnie dwa lata przed pandemią były faktycznie okresem rozkwitu transformacji cyfrowej HR, w tym wykorzystania narzędzi technologicznych takich jak platformy kafeteryjne i szerzej – benefitowe, rozumiane jako kanał do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi. Pracodawcy docenili fakt, że rozwiązania cyfrowe umożliwiają pracownikom dostęp do zasobów HR także poza godzinami pracy i poprzez urządzenia mobilne. Pozwalały też na elektroniczną dystrybucję informacji w firmie, np. decyzji pracowniczych i różnego rodzaju akceptacji wewnętrznych.

Dziś pracownicy oczekują elastyczności; coraz częściej chcą sami podejmować decyzje dotyczące budżetu benefitowego, jaki im przyznał pracodawca. Te rozwiązania stały się kluczowe w czasie pandemii, by efektywnie zarządzać rozproszonym zespołem.

Czy jednak dzisiaj, gdy część firm ogranicza koszty, ofiarą tych cięć nie padają też budżety HR, w tym benefity?

Według naszych obserwacji, ten obszar wciąż się rozwija i zmienia. Obsługujemy duże międzynarodowe korporacje, firmy produkcyjne, telekomunikacyjne logistyczne czy finansowe, które w mniejszym stopniu odczuły skutki pandemii. Nie widzimy spadków, ale zmiany w preferencjach firm i pracowników.

Na przykład brak dostępu do obiektów sportowych czy kin sprawił, że dużą popularnością cieszą się wprowadzone do oferty platformy streamingowe Netflix, Player czy Spotify – z których można korzystać w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W wielu firmach widzimy też wzrost wydatków w przeliczeniu na pracownika. Pracodawcy coraz częściej finansują benefity w ramach środków obrotowych, co zapewnia dużo większe możliwości zakupu usług. Oczywiście platforma kafeteryjna to tylko jeden z elementów cyfrowego systemu wspierającego HR. Motivizer powstał w wyniku naszych obserwacji rynku. Dziś w działach HR funkcjonuje wiele procesów, które nie są systemowo obsłużone. Wypełniliśmy tu rynkową niszę, automatyzując i dygitalizując ich powtarzalne codzienne czynności.

Na czym polega to wsparcie procesów HR?

Do niedawna platformy kafeteryjne koncentrowały się na zarządzaniu świadczeniami jednorazowymi; były market place, czyli rynkiem dla różnego rodzaju e-voucherów, produktów czy usług z kategorii sport, kultura, wypoczynek. Pracodawca umożliwiał pracownikom ich zakup w ramach ZFŚS. Ten market place z benefitami jest tylko jednym z modułów naszego rozwiązania, które idzie w kierunku digitalizacji i automatyzacji różnych procesów związanych ze świadczeniami pozapłacowymi w przedsiębiorstwach.

Byliśmy pionierem we wprowadzaniu na rynek rozwiązań, które obejmowały także obsługę pakietów abonamentowych dla pracowników; przede wszystkim pakietów medycznych i ubezpieczeniowych, ale również sportowych. Do naszej platformy dodaliśmy też obsługę wszelkiego rodzaju wniosków pracowniczych. Pierwotnie były to wnioski dotyczące np. wczasów pod gruszą czy refundacji okularów, ale dziś ten zakres stale się powiększa. Automatyzując i digitalizując powtarzalne administracyjne czynności, pomagamy działom HR zająć się tym, co najważniejsze – odpowiedzią na wyzwania związane z nowym systemem pracy poza biurem i brakiem kontaktu z pracownikami.

W czasie pandemii straciły na znaczeniu tradycyjne pakiety sportowe czy kulturalne – z wejściówkami do kin czy teatrów. Czy doszło coś w zamian?

Obserwujemy, że pandemia bardzo wzmocniła widoczny już wcześniej trend wellbeingu, czyli dbałości o dobrostan psychiczny pracownika. Również na naszej platformie ta oferta została bardzo rozbudowana w ostatnich miesiącach. Praca zdalna i związane z nią osłabienie kontaktów społecznych w połączeniu z ograniczonym dostępem do obiektów sportowych sprawiły, że wellbeing nabrał ogromnego znaczenia. Bardzo popularne stały się np. treningi jogi czy zajęcia sportowe online, ćwiczenia mindfullness (uważności). Wdrożyliśmy narzędzia, które w oparciu o grywalizację, motywują pracowników do aktywności fizycznej i do interakcji z innymi. Mamy rozwiązania stawiające różne wyzwania i zachęcające do wspólnej aktywności, np. do stworzenia wirtualnej grupy, która będzie razem biegać czy trenować jogę. Rozwijamy też bardzo poszukiwane teraz usługi wsparcia psychologicznego.

Kto dostarcza te usługi?

Jesteśmy agregatorem ofert; skupiamy się na zapewnieniu funkcjonalności, które łatwo i szybko dostarczają usługi zewnętrznych firm. Tworząc naszą ofertę, śledzimy trendy na rynku, obserwujemy zainteresowanie różnymi kategoriami, przeprowadzamy badania potrzeb i oczekiwań pracowników. Sami koncentrujemy się na rozbudowie i utrzymaniu platformy Motivizer, czyli aplikacji, która integruje pracowników, działy HR, komisję socjalną czy związki zawodowe. Mamy najbardziej wszechstronny i rozbudowany moduł administratora, dzięki czemu systemem samodzielnie zarządzają pracownicy HR naszych klientów.

Pracownicy z kolei bardzo cenią sobie to, że w jednym miejscu mogą zarządzać wszystkimi dostępnymi świadczeniami, mając do nich dostęp o dowolnej porze. Dzięki platformom kafeteryjnym pracodawca może być pewny, że środki wydatkowane są precyzyjnie na rzeczy rzeczywiście potrzebne pracownikom i przez nich doceniane.