Dalkia CR, która należy do francuskiego koncernu Dalkia, jest numerem dwa na czeskim rynku ciepłowniczym. Do firmy Dalkia Usti nad Labem należy przede wszystkim ciepłownia Trmice oraz 20 proc. udziałów w spółce Tepelne Hospodarstvi Usti nad Labem.

CEZ będzie przejmował udziały w spółce Dalkia Usti nad Labem stopniowo. Porozumienie zakłada, że czeski koncern otrzyma również opcja na zakup pozostały 15 proc. udział w spółce z Ujście nad Łabą. Także Dalkia CR będzie mogła odkupić akcje swojej spółki córki od CEZ-u. Na temat dalszych transakcji strony mają jeszcze prowadzić rozmowy.

O tym, że CEZ może się zaangażować kapitałowo w czeskie spółki Dalkii, pisaliśmy za gazetą „Hospodarske Noviny”, już pod koniec października. Wtedy jednak żadna ze stron przyszłej transakcji nie chciała się odnieść do tych informacji.